"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-20

Vad vet svenska läkare om vitamin B12-brist?

NYHET Den första studien i sitt slag för att belysa kunskapsläget bland svenska läkare om vitamin B12 presenteras i den avhandling som Mats Nilsson försvarar vid Umeå universitet den 28 januari.

De klassiska riskgrupperna för B12-brist – dvs. veganer, personer äldre än 70 år, alkoholister och personer med olika mag-tarmsjukdomar – var välkända bland läkarna, medan det faktum att kvinnor i fertil ålder också kan vara en riskgrupp var mindre bekant.

Resultaten visar sammantaget på god kännedom bland svenska distriktsläkare och geriatriker, både i fråga om nya forskningsrön och om etablerade kunskaper. Studien har dels omfattat enkäter med värdering av påståenden, dels analys av förskrivningsdata under perioden 1990–2000.

Den svenska läkarkåren har betraktats som mottagare av budskap från framför allt forskargrupper i Nordamerika, Norge, Danmark och Sverige, men även budskap från tillverkare av analysutrustning och läkemedel. I och med utvecklandet av nya analysmetoder har behandlingsfokus flyttats från rena bristsymtom (som är relativt ovanliga i dagens Sverige) till förebyggande behandling.

Under de sista tio åren har uppmärksamheten även riktats mot olika former av neurologiska besvär som kan uppträda som en följd av vitamin B12-brist. Den svenska B12-behandlingen är världsunik eftersom två av tre patienter idag behandlas med tabletter i stället för injektioner, som är förhärskande i resten av västvärlden. Det faktum att det i de flesta fall går lika bra med tablettbehandling har ansetts som ”en av medicinens bäst bevarade hemligheter”.

Den här studien likställer mottagare och sändare av B12-relaterade budskap. Mottagarnas reaktioner på den debatt som förekommit under perioden fram till 1996 har varit det centrala. Detta har studerats dels genom påståenden värderade av läkare, dels genom att studera förskrivningen, där ökningen tycks avspegla en ökade medvetenhet om vitamin B12-frågor. Det är väsentligt att uppmärksamma personer med brist så att de inte underbehandlas och samtidigt undvika en överbehandling av friska personer.

Mats Nilsson kan nås påTel. 070-647 45 81 eller 090-14 10 56
E-post: m5.nilsson@telia.com.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheterna för medicin och allmänmedicin, och har titeln Cobalamin Communication in Sweden 1990–2000. Views, knowledge and practice among Swedish physicians (Svensk titel: Kommunikation kring vitamin B12 i Sverige 1990–2000. Attityder, kunskaper och behandlingsvanor bland svenska läkare).

Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal 933, Byggnad 3A, 9 tr. Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Fakultetsopponent är professor Kurt Svärdsudd, Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet.

Redaktör: Hans Fällman