"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-12

Vägar till rättigheter

NYHET Diskrimineringsombudsmannen, DO, genomför under 2011 projektet Vägar till rättigheter. Det är ett EU-projekt med stöd av PROGRESS. Ett av målen för PROGRESS är att stärka lagstiftningen mot diskriminering och utveckla metoder för att göra lagstiftningen mer effektiv.

Ett av målen för DO är att se till att kunskapen om rättigheter och om vägar till upprättelse är hög bland företrädare för det civila samhället och bland dem som är ansvariga för att motverka och förebygga diskriminering.

Våren 2010 lämnade DO en rapport till regeringen med titeln ”Upplevelser av diskriminering”. I rapporten framgick det väldigt klart att många av dem som utsätts för diskriminering i sin vardag, och ofta vid upprepade tillfällen, saknar verktyg att göra något åt situationen. Av de drygt 90 personer som medverkade i studien hade få ens tänkt på att göra en anmälan till DO. Bristen på kunskap var stor, liksom bristen på tilltro till att det lönade sig att göra något för att förändra situationen.

EU-projektet Vägar till rättigheter syftar till metodutveckling. DO kommer att samverka med olika företrädare för det civila samhället och genomföra olika sorters aktiviteter som kan stärka kunskapen om bra metoder för att stärka tillgången till rättigheter. Huvudmålgrupp för aktiviteterna är lokala organisationer, föreningar och aktionsgrupper inom det civila samhället.

Projektet syftar även till att skapa eller förstärka erfarenhetsbaserade nätverk mellan företrädare för olika diskrimineringsgrunder inom det civila samhället. Meningen är att de framtagna metoderna ska kunna spridas och användas av många individer och organisationer i arbetet med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Den 23 augusti arrangerades ett gemensamt seminarium på Vaartoe/CeSam.