"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-30

Vägar ut ur fattigdomsfällan i Vietnam

NYHET En bättre sjukvårdsförsäkring kombinerad med ersättning för inkomstbortfall kan bryta den onda cirkeln av fattigdom och skador i Vietnam, skriver Nguyen Xuan Thanh i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 9 december.

Avhandlingen studerar fattigdom och ohälsa på landsbygden i Vietnam. Målet var att undersöka ”fattigdomsfällan” orsakad av skador (the injury poverty trap) – dvs. det faktum att följderna av en olyckshändelse kan göra en hel familj fattig – och föreslå möjliga lösningar. Orsaken i det här fallet är skador, men kunde vara vilken långvarig och allvarlig sjukdom som helst.

En kohort på 23 807 personer i 5 801 hushåll i Bavidistriktet, Vietnam, följdes från 1999 till 2003. I den gruppen undersöktes inkomstbortfall pga. skador vid olyckshändelser utan dödlig utgång som inträffade under 2000 liksom social ställning före och efter skadetillfället. För att studera möjliga lösningar på problemet intervjuades 2 064 hushåll om inställningen till olika sätt att finansiera hälso- och sjukvården.

Resultaten visar att skador lägger en stor börda på samhället, särskilt de enskilda offren och deras familjer. En skada ökar risken för fattigdom på två sätt: genom behandlingskostnader och inkomstbortfall. De fattiga hushållen i studien förlorade i genomsnitt 11 månaders inkomst vid en skada, de ickefattiga 15 månader. Dessutom visade sig fattigdom i sig vara en trolig orsak till många av olyckorna, särskilt barn och äldre i hemmet samt arbetsskador i åldrarna 15–49 år. Medelinkomstgruppen var särskilt utsatt för trafikskador, troligen pga. de haft råd att skaffa cykel eller motorcykel.

Ungefär hälften av de intervjuade föredrog ett system där vården betalas kontant när den nyttjas och den andra hälften ville ha skatt eller försäkring, dvs betala en mindre månatlig summa och sedan få vård utan kostnad vid sjukdom. Viljan att betala indikerar att en offentlig sjukvårdsförsäkring skulle vara möjlig att åstadkomma. Det är emellertid viktigt att förbättra den existerande sjukförsäkringen för att stimulera människor att delta i ett eventuellt nytt systemet. En framgångsrik lösning bör ha två inslag: Förbetald hälso- och sjukvård plus en försäkringskompensation för inkomstförluster under sjukperioden. Också utan tillskott av resurser skulle en mer jämn fördelning av skadebördan i samhället öka den allmänna välfärden.

Nguyen Xuan Thanh är doktorand vid enheten för epidemíologi och folkhälsovetenskap. Han kan nås på tel. 070-823 51 96 (engelsktalande) eller via e-post nxt207@yahoo.com

Avhandlingen läggs fram fredagen den 9 december vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap och har titeln "The injury poverty trap in rural Vietnam – causes, consequences and possible solutions".

Disputationen äger rum i sal Od 260, NUS. Fakultetsopponent är professor Egon Jonsson, University of Alberta, Kanada.

Redaktör: Hans Fällman