"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-08

Vägledning till att skriva en datahanteringsplan

NYHET Att skriva en datahanteringsplan är en viktig del av forskningsprocessen, men kan vara lite av en utmaning. Nu finns en ny vägledning från Vetenskapsrådet som hjälper dig när du ska skriva en datahanteringsplan enligt deras mall. Du kan också utgå ifrån vägledningen när du använder en av universitetets mallar i DMP online.

Text: Saga Nylund

Att skriva en datahanteringsplan (DMP – data management plan) har blivit en alltmer viktig del i forskningsprocessen. Flera svenska och internationella finansiärer ställer idag krav på att en datahanteringsplan ska upprättas inom ett forskningsprojekt. Även när du inte måste skriva en datahanteringsplan är det rekommenderat att upprätta en sådan, och planen kan fungera som ett stöd i arbetet med att hantera forskningsdata.

Har du frågor om datahanteringsplaner kan du vända dig till bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata genom att välja kategorin “Publicering, avhandlingar och forskningsdata” i bibliotekets kontaktformulär.

Vägledning för att skriva en datahanteringsplan

Vetenskapsrådet har tagit fram en kompletterande vägledning för sin mall för datahanteringsplaner. Vägledningen ska göra det lättare att förstå vad som efterfrågas i en datahanteringsplan genom vägledande frågor och exempel. Den är delvis en översättning av Science Europes guide för datahanteringsplaner men har anpassats och förtydligats utifrån svenska förutsättningar, till exempel i frågor som rör juridik eller lagring.

Mallen för datahanteringsplaner som Vetenskapsrådet har tagit fram tillsammans med SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) bygger på Science Europe Core Requirements for research data.

Vägledning till mallen för datahanteringsplaner (VR)

Gör din datahanteringsplan i DMP online

Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till verktyget DMP online, där det finns mer vägledning för att skriva datahanteringsplaner. I DMP online skapar du enkelt en datahanteringsplan utifrån en mall som du väljer. Utöver mallar från olika finansiärer finns ett flertal mallar som är framtagna vid Umeå universitet, däribland mallar anpassade för Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) och frågebaserade mallar som anpassar sig efter dina svar. Samtliga Umu-mallar uppfyller Science Europes baskrav och därmed även Vetenskapsrådets riktlinjer för datahanteringsplaner.