"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skapa en datahanteringsplan

En datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP) beskriver hur du arbetar med information under forskningsprocessen. Umeå universitet rekommenderar dig att ta fram en datahanteringsplan, oavsett om du har en finansiär som kräver det eller inte. För att underlätta arbetet finns det mallar du kan använda dig av.

Du förväntas skriva en datahanteringsplan

Att skriva en datahanteringsplan är god forskningssed och hjälper dig att strukturera hanteringen av dina forskningsdata. Om din forskning innefattar flera medverkande är det dessutom ett praktiskt sätt att kommunicera arbetsgång, rollfördelning, ägarskap av data samt synkroniserad bearbetning av data.

Många stora forskningsfinansiärer kräver att forskare skriver datahanteringsplaner för finansierade projekt. Umeå universitet rekommenderar sina forskare att skriva en datahanteringsplan för varje nytt forskningsprojekt. Du som är doktorand bör ta fram en datahanteringsplan tillsammans med dina handledare när du skriver din forskningsplan.

Datahanteringsplanens innehåll

Datahanteringsplanen är ett verktyg som skapar ett arbetsflöde för datahantering i ditt forskningsarbete. En datahanteringsplan brukar bland annat innehålla

 • information om den person som är ansvarig för hanteringen av forskningsdata
 • en beskrivning av vilken information din forskningsdata innehåller
 • information om de format du kommer att använda för att beskriva dina data
 • rutiner för dokumentation av forskningsdata
 • metoder för att bedöma forskningsdatats kvalitet och riktighet
 • lämpliga sätt att lagra och skydda forskningsdata och den information de innehåller
 • information om hur FAIR-principerna kommer att tillämpas
 • en beskrivning av hur forskningsdata kommer att arkiveras
 • information om hur forskningsdata kommer att tillgängliggöras.

Använd en mall för datahanteringsplaner

Umeå universitet har tagit fram en mall utifrån rekommendationerna från Science Europe som också Vetenskapsrådet och Formas ansluter sig till. Mallen är tillgänglig i DMPonline och kan användas om finansiären inte har en egen mall eller beskrivning av hur planen ska se ut.

Skapa din datahanteringsplan i DMPonline

DMPonline är ett verktyg där du enkelt kan skapa en datahanteringsplan och arbeta med den fortlöpande för att skapa olika versioner av den. Du kan dela planen med andra och välja om planen ska vara offentlig eller inte.

Om du behöver en annan mall än universitetets egna så ger DMPonline dig även tillgång till mallar från finansiärer och andra organisationer.

DMPonline

Logga in i DMPonline och skapa en plan

Logga in på DMPonline med ditt Umu-id och lösenord – första gången du loggar in behöver du skapa ett användarkonto. När du loggat in hamnar du på din dashboard där du kan se dina befintliga datahanteringsplaner.

 1. Välj skapa en ny plan.
 2. Ange projekttitel och välj om det ska vara ett test (mock project).
 3. Låt Umeå universitet stå kvar som primary research organisation.
 4. Bocka i att finansiär saknas för att komma åt mallarna från Umeå universitet (alternativt sök i sökrutan på en finansiär om du vill använda en annan mall).
 5. Välj den version av mallen för datahanteringsplaner som du vill använda.

Mallarna från Vetenskapsrådet och från EU-kommissionen ingår i de mallar som DMPonline tillhandahåller. Dessa mallar finns dock inte i en frågebaserad form.

Umeå universitets mallar i DMPonline

Umeå universitets mall för datahanteringsplaner finns i följande versioner:

 • en fritext-mall (svenska och engelska)
 • en frågebaserad mall (svenska och engelska)
 • en frågebaserad mall anpassad för KBC, Kemiskt Biologiskt Centrum (engelska).

De olika mallarna innehåller frågor om datahantering som Science Europe rekommenderar. Mallarna ställer dessa frågor på olika sätt. Fritext-versionen innehåller samtliga frågor medan den frågebaserade versionen anpassar frågorna efter dina svar och ger förslag på hur du kan besvara dem. Om du till exempel svarar att du inte har känsliga data så syns inga frågor som gäller detta. Den frågebaserade mallen kan på det sättet vägleda dig i arbetet att skriva en datahanteringsplan.

Datahanteringsplanen förändras under arbetet

En datahanteringsplan är ett levande dokument som behöver uppdateras under forskningsprocessen. Det kan uppstå förändringar som påverkar datahanteringen, till exempel gällande personal, forskningsmetod eller lagstiftning. Det är därför bra att se över datahanteringsplanen med jämna mellanrum under pågående forskning. Om du har EU-finansiering kan du dessutom behöva skicka in uppdaterade versioner av din datahanteringsplan.

Din datahanteringsplan ska bevaras

När du är färdig med ditt forskningsarbete ska du bevara datahanteringsplanen enligt anvisningarna i Umeå universitets dokumenthanteringsplan.

Anvisningar dokumenthanteringsplan (FS 1.1-2067-22)

Frågor om datahanteringsplaner?

Bibliotekets team för forskningsdata hjälper dig om du har frågor om datahanteringsplaner. Vi kan även läsa din datahanteringsplan och ge feedback på innehållet.

Kontakta biblioteket

Datahantering i fyra steg

Senast uppdaterad: 2024-05-27