"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-22

Välbesökt AIMday Framtidens vård och omsorg

NYHET I går, onsdag, arrangerades ”AIMday Framtidens vård och omsorg” vid Umeå universitet. Under dagen träffades företrädare för universitet, offentlig sektor och företag för att hitta nya lösningar på utmaningar inom vård och omsorg.

Anna-Lill Drugge är en av projektledarna för AIMday vid Enheten för externa relationer, Umeå universitet.

– Vårens AIMday blev ett lyckat arrangemang som skapade precis den typ av möte som vi hade hoppats på. Både forskare och externa aktörer har knutit nya kontakter och fått möjlighet att etablera nya samarbeten som kan utvecklas gemensamt framöver, säger Anna-Lill Drugge.

AIMday Framtidens vård och omsorg är ett samarrangemang mellan Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Innovation+ och Region Västerbotten. Under dagen uppmuntrades medverkande organisationer och företag att lyfta frågor på temat ”Framtidens vård och omsorg”, som också hade koppling till deras egna verksamheter. 

Frågeställningarna matchades med olika forskares kunskap och specialistkompetens, och varje fråga diskuterades under en timme med syfte att skapa förutsättningar för framtida samarbeten, ge nya infallsvinklar och generera ny kunskap genom utbyte och samverkan.
Enligt Anna-Lill Drugge hittades flera möjliga lösningar, nya samarbeten och vägar för fortsatt utveckling.

– Själva syftet med AIMday Framtidens vård och omsorg är just att öka förståelsen, sprida ny kunskap och lyfta nya perspektiv på utmaningar inom vård och omsorg. Det är också ett tillfälle för organisationer, enheter, företag och forskare att knyta kontakter för kunskaps- och erfarenhetsutbyten, vilket fungerade väldigt bra, säger Anna-Lill Drugge.

Vad fick du med dig från AIMday Framtidens vård och omsorg?

Marcus Schmitt-Egenolf, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin:
– Jag fick en hel del input på olika frågor som intresserar mig och det var värdefullt att diskutera med både frågeställare och akademiker. Som forskare vet vi ju att det är viktigt att samverka, men vi kanske behöver bli bättre för att hitta nya sätt att göra det på, då tycker jag AIMday är en utmärkt plattform.

Karin Nyberg och Anna Zimdal på White arkitekter AB:
– Den här dagen har inneburit att vi fått bra input till våra processer. Vi har skapat nya kontakter och framförallt fått många idéer för hur vi kan jobba vidare med att relatera vårt arbete till e-hälsa i olika former. För vår del är det ovanligt att vi befinner oss på universitetet, så AIMday har för oss varit ett bra koncept.

AIMday är ett återkommande samverkansevenemang som arrangeras av Enheten för externa relationer. Nästa AIMday planeras till november 2018, då på temat Demokrati.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz