"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-25

Välbesökt seminarium i specialpedagogik

NYHET Det var god uppslutning när professor Mats Granlund från Jönköpings universitet höll sitt seminarium 21 september. Mats var inbjuden av det specialpedagogiska forskningsrådet vid Umeå universitet.

Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och psykologi vid Jönköpings universitet samt professor i specialpedagogik vid universitetet i Oslo, höll ett seminarium 21 september, med titeln: CHILD a transdisciplinary research environment on children in need of special support: idea, process and outcome. Totalt deltog 22 personer vid seminariet och tillsammans representerade de sju institutioner; Institutionen för språkstudier, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Psykologi, Pedagogik, Socialt arbete, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Institutionen för idé- och samhällsstudier samt Lärarhögskolan.
Lärarhögskolan satsar stor på specialpedagogik. Mats Granlunds seminarium inspirerade till flerdimensionellt tvärvetenskapligt tänkande, vilket vi hoppas ska ge ringar på vattnet och bidra till tätare samarbeten och en starkare tvärvetenskaplig forskningsmiljö i Specialpedagogik vid Umeå universitet, sammanfattar Kim Wickman, lektor vid Pedagogiska institutionen och ledare för det Specialpedagogiska forskningsrådet, Umeå universitet.