"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-24

Välbesökt seminarium om #metoo

NYHET Det var välfyllt i Aula Nordica när Studenthälsan och Kyrkan på campus arrangerade en hel eftermiddag om eftermälet av #metoo och hur vi kan förebygga sexuella trakasserier och kränkningar i vardagen. Jeanette Lundberg vid Studentcentrum/Studenthälsan är en av arrangörerna.

Föreläsarna Nina Rung och Peter Svensson. Foto: Mattias Pettersson.

Varför arrangerade ni den här seminariedagen?
– Själva syftet med arrangemanget var att ta ett grepp om vad #metoo har lärt oss och hur vi, studenter och medarbetare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, kan ta detta vidare. Föreläsarna Nina Rung och Peter Svensson har stor erfarenhet av att jobba med kopplingar mellan normer och sexuella trakasserier och sexuellt våld. Hur allt hänger ihop. Själva idén kring arrangemanget kom sig av att Kyrkan på campus i december vann Musikhjälpens budgivning där Nina Rung och Peter Svensson auktionerade ut en föreläsningsdag med dem. Så utifrån detta börjades planeringen av arrangemanget. Vi ville få med så mycket delar och innehåll som möjligt. men även att ge åhörarna möjlighet att ställa sina egna frågor och funderingar till Nina och Peter.

Vad fick seminariebesökarna höra?
– Nina Rung och Peter Svensson diskuterade bland annat om vilka förväntningar som ställs på män, vilka kopplingar det finns mellan normer och sexualbrott och hur vi kan skapa förändring. De berättade även om hur vi kan förebygga sexuellt våld, trakasserier och kränkningar i vår vardag. De visade exempelvis en bild på den så kallade våldpyramiden som beskriver kopplingen mellan problematiskt språk (sexistiskt och homofobiskt språk) och bemötande, objektifiering och traditionella könsroller hänger ihop med trakasserier, hot psykiskt och fysiskt utnyttjande.

Välbesökt seminarium om #metoo
Arrangörer av seminariedagen om #metoo. Från vänster Jeanette Lundberg, folkhälsovetare vid Studentcentrum/Studenthälsan; Emilia Modig, Studiesociala enhetens ordförande i Umeå naturvetar- och teknologkår; Susanne Dahl, präst Svenska kyrkan. Foto: Mattias Pettersson.

Varför är det här viktigt?– Först och främst är det en arbetsmiljöfråga. Det handlar om vår gemensamma arbetsmiljö på universitetet. Umeå universitet har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. För att vi ska gå från ord till handling är det viktigt att vi alla reflekterar över vilka rådande normer och beteende som finns på arbetsplatsen. Vilket språkval har vi, hur pratas det i fikarum, finns sexistiska jargonger? Hur ser studentkårernas sittningar och sångböcker ut? Kvinnor, män och icekebinära personer ska ha samma möjligheter och skyldigheter på arbetsplatsen och självklart ska vi känna oss trygga.
– Vi kan jobba med nya uppförandekoder och bryta matchokulturen. Exempelvis jobba för ett mer inkluderande studentliv. Vi vet om att det finns större risk för sexuella trakasserier om det är alkohol med i bilden.

Vad tog du med dig från dagen?– Vi hade en välfylld Aula Nordica med studenter, medarbetare, men även allmänhet i lokalen under större delen av eftermiddagen, vilket visar behovet av att få diskutera de här frågorna. Det kändes väldigt positivt.
– Det går att göra förändringar! Men det behövs mer preventivt arbete. Vi behöver fortsätta jobba metodiskt – universitetet tillsammans med studentkårer. Mer kunskap behövs också och var och en av oss behöver ta ansvar för att bryta de normer och den kultur som inte är önskvärd.

Några ytterligare reflektioner?– Idag var det mest kvinnor på föreläsningarna, men det är viktigt att männen känner delaktighet i detta förändringsarbete. Jag hade så önskat att fler män tagit möjligheten att lyssna till Peter Svenssons föreläsning om vilka förväntningar som finns på män och hur matchokulturen kan brytas.– Vi står mitt i #metoo som pågår just nu, så för Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet förpliktigar det oss att jobba här och nu. Det #metoo har synliggjort måste tas på allvar och det tydliggör också att universitet och studentkårerna tyvärr inte har gjort tillräckligt.
– Jag vet också att vi arrangörer kände stor pepp och engagemang efter att ha fått lyssna till Nina och Peter en hel eftermiddag. De är fantastiska!

Seminariet "Vad #metoo lärt oss och vad vi kan göra nu!" arrangerades av Kyrkan på campus och Studenthälsan, i samarbete med Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska kyrkan i Umeå, Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Skogshögskolans studentkår.

Om föreläsarna Nina Rung och Peter Svensson

Nina Rung är kriminolog och genusvetare, som arbetar med normarbete och prevention kopplat till våld och sexualiserat våld. Peter Svensson är föreläsare om normer, maskulinitet och machokultur, och bland annat initiativtagare till att en uppförandekod togs fram inom Svensk Elitfotboll. Peter Svensson och Nina Rung har tillsammans grundat föreningen Huskurage för att få fler att agera vid oro för hot, våld eller övergrepp i hemmet.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz