"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-11

Valborg på campus tar paus i år

NYHET Umeå universitet, Umeå kommun och Akademiska hus har i år beslutat att ta en paus i valborgsfirandet på campus.

– Valborg på campus har varit ett väldigt trevligt och uppskattat arrangemang. Det har också inneburit att arrangemanget vuxit de senaste åren med ökade kostnader som följd. Därför har vi beslutat att i år ta en paus och utvärdera på vilket sätt vi ska arbeta med Valborg på campus i fortsättningen, säger Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Umeå kommun samlar på sin hemsida information om var årets majbrasor tänds.Majbrasor i Umeå 2013

Redaktör: Karin Wikman