"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-27

Välkommen till Docentdagen

NYHET För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten vid Umeå universitet så kallade docentdagar en gång per termin. De nyblivna docenterna föreläser antingen om mer specifika delar av sin forskning eller presenterar sin forskning mer övergripande.

Tisdag 28 november kl. 13.00-15.30, Humanisthuset, Hörsal F 

13.00 Inledning 
Åsa Karlsson Sjögren, dekan

13.05-13.30 Cultural Memory in Vietnamese Contemporary Art,
Anna Rådström, Konstvetenskap/History and Theory of Art

13.35-14.00 Ordbildning ur olika perspektiv (Word-formation: Different perspectives), Maria Rosenberg, lingvistik

14.00-14.15 Kaffe

14.20-14.45 Om självrepresentationer på sociala medier,
Eric Carlsson, medie- och kommunikationsvetenskap

14.50-15.15 När slutar skolan? Om utbildningshistoria utanför klassrummen, Björn Norlin, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Redaktör: Per Melander