"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-05

Välkommen till information om utredningen Nationell samling för läraryrket

NYHET Umeå universitet hälsar medarbetare, avnämare vid kommunerna och andra intressenter varmt välkomna till information från regeringens utredare Björn Åstrand om Skolkommissionens slutbetänkande.

Ny rubrik för föreläsningen: Om Skolkommissionens slutbetänkande

Datum: 2017-06-09 Tid: 14.00 - 16.00 
Plats: Samverkanshuset, Triple Helix 

Björn Åstrand, dekan vid lärarutbildningen vid Karlstads universitet och tidigare rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet, har regeringens uppdrag att utreda hur läraryrket ska kunna bli mer attraktivt. I uppdraget ingår bland annat att se över arbetsbördan för lärare, legitimations- och behörighetsreglerna, karriärtjänstreformen och de nyutbildade lärarnas och förskollärarnas introduktionsår. Uppdraget ska delredovisas den 1 juni 2017 och slutredovisas den 1 december 2017.

Björn Åstrand är med anledning av detta inbjuden till Umeå universitet för en presentation av utredningens delredovisning och för diskussion om den och utredningens fortsatta arbete.

Föredraget kommer också att beröra hur förslagen berör universitet och högskolor samt arbetet med utredningen Bättre skola genom attraktiva skolprofessioner.

Program

14:00 Kaffe14:30-14:35 Välkommen och inledningHans Adolfsson, rektor14:35-15:15 Om skolkommissionens slutbetänkande, Björn Åstrand
15:15-16:00 Frågestund och avslutning

Anmälan

Ja, jag vill anmäla mig till detta (länk till webanmälan)

Gör din anmälan senast 5 juni

Välkomna!
 

Redaktör: Marie Oskarsson