"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-13

Vanligt med förkalkningar på flera ställen i hjärtat

NYHET Förkalkningar i hjärtats klaffar är kopplat till förekomsten av förkalkningar i hjärtats kranskärl och kranskärlssjukdom. Det är ett av resultaten i den avhandling som George Koulaouzidis försvarar vid Umeå universitet den 17 december.

Kranskärlssjukdom orsakar 29 procent av alla dödsfall i världen. Förkalkningsprocessen i hjärtats blodkärl kallas ateroskleros och börjar tidigt i livet och kan pågå lång tid utan att ge symtom. George Koulaouzidis visar i sitt avhandlingsarbete att den aterosklerotiska processen förlöper långsamt. Bland patienterna var utvecklingshastigheten långsam och det förelåg inga skillnader mellan könen med avseende utvecklingshastigheten av aterosklerosen. Höga kalciumvärden i blodet har traditionellt förknippats med ökad risk för utveckling av ateroskleros, men i avhandlingen visas att skillnader i ingångsvärdet av kalciumnivån i blodet inte påverkade utvecklingen.

I en av studierna i avhandlingen har George Koulaouzidis visat att det finns en koppling mellan förkalkningarna i hjärtklaffarna och i hjärtats kranskärl. Ju högre grad av förkalkning i klaffarna desto högre förekomst av förkalkning i kranskärlen. George Koulaouzidis har även visat att förekomsten av kranskärlssjukdom i familjen inte är någon oberoende riskfaktor för utveckling av ateroskleros hos enskilda individer i dessa familjer.

George Koulaouzidis kommer från Grekland där han även utbildade sig till hjärtspecialist. Han är för närvarande verksam vid universitetssjukhuset i Southampton, Storbritannien. George Koulaouzidis är engelsktalande och kan nås på:
E-post: geokoul@hotmail.com

Porträttfoto för nedladdning.

Den 17 december försvarar George Koulaouzidis, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Utredning av ursprunget till kranskärlsförkalkningsprocessen och dess relation till aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. (Engelsk titel: Investigation of the origin of the Coronary Artery Calcification process and its relationship to the atherosclerotic cardiovascular disease.)Opponent: Jan Engvall, professor, universitetet i Linköping
Huvudhandledare: Michael Henein.

Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Hörsal D, Unod T9.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz