"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-17

Vänta sju veckor med operation efter covid-19

NYHET Personer som har varit sjuka i covid-19 löper förhöjd risk att avlida efter ett kirurgiskt ingrepp nära inpå sjukdomen. Det visar en internationell studie där Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus medverkar. Om operationen istället väntar till sju veckor efter tillfrisknandet, är överlevnaden ungefär lika bra som för personer som aldrig haft covid-19.

Text: Ola Nilsson

– Resultaten talar starkt för att planerade operationer bör vänta minst sju veckor till patienten har tillfrisknat från covid-19. Men det måste dock i varje enskilt fall vägas mot de risker som väntan med operation i sig kan innebära, säger Malin Sund, professor i kirurgi vid Umeå universitet och en av samordnarna för den svenska delen av studien.

Studien baseras på över 140 000 patienter som opererades kirurgiskt i 116 länder under oktober 2020. Bland dessa hade drygt 3 000 haft covid-19. Forskarna jämförde överlevnaden den närmaste tiden efter operationstillfället.

Bland de som aldrig haft covid-19, låg dödligheten efter operation på 1,5 procent i justerade modeller. Bland de som opererades inom två veckor efter covid-19-diagnos var dödligheten nästan tre gånger så hög, 4,1 procent. Därefter sjönk dödligheten ju längre tid från covid-19 som gått, ned till 1,5 procent sju veckor efter diagnos. Den vanligaste dödsorsaken var lungkomplikationer. Bland patienter som tillfrisknat från covid-19, men hade kvar vissa symtom, gick det att se en fortsatt högre dödlighet efter kirurgi jämfört med de som var symtomfria. Den gruppen tjänar alltså på att, om möjligt, vänta ännu längre med operation.

Sambandet mellan överlevnaden efter operation och tiden mellan covid-19 och operationstillfället var oberoende av personens fysiska status och ålder.

Detta är den hittills största studien av överlevnad vid operationer efter covid-19. I en tidigare studie på ett betydligt mindre underlag våren 2020, var dödligheten alarmerande hög – nästan var fjärde patient som hade haft covid-19 eller opererades med pågående covid-19 avled. I den nu publicerade studien är siffrorna alltså betydligt mindre dramatiska. Skillnaden kan både förklaras med att sjukvården sedan dess har blivit bättre på att handskas med komplikationer efter covid-19, och med att underlaget är större och att siffrorna därmed är mer tillförlitliga.

– I vissa fall är det inte möjligt eller önskvärt att vänta med operation, exempelvis om personen har en snabbväxande tumör. Då är det ändå ett lugnande besked att de allra flesta faktiskt överlever även om operationen måste ske direkt efter att man haft covid, säger Malin Sund.

I Sverige har närmare ettusen patienter vid nio sjukhus, bland andra Norrlands universitetssjukhus i Umeå, ingått i studien. Malin Sund och Martin Rutegård vid Umeå universitet är nationella samordnare för den svenska delen. Studien CovidSurg Week publiceras i den vetenskapliga tidskriften Anaesthesia.

Om den vetenskapliga publiceringen

Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection:
an international prospective cohort study
COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg Collaborative
NIHR Global Health Research Unit on Global Surgery, Birmingham, UK
Anaesthesia 2021
doi:10.1111/anae.15458
https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.15458

Kontakt

Malin Sund
Gästprofessor
E-post
E-post
Martin Rutegård
Läkare, adjungerad professor
E-post
E-post