"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-26

Var fjärde skrev godkänt på teoridelen av kunskapsprovet för läkare

NYHET 110 personer skrev den teoretiska delen av kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES-området den 4 april vid Umeå universitet. Av de prövande fick 25 procent ett resultat på minst 61 procent rätta svar som i krävdes för godkänt i den senaste omgången.

Foto: Malin Grönborg

– Vi är mycket nöjda över att kunna godkänna 27 av 110 prövande i senaste omgången av det teoretiska delprovet. De är har nu möjlighet att anmäla sig till det praktiska delprovet den 8-9 juni, säger Magnus Hultin, som är ordförande för läkarprogrammet och ansvarig för kunskapsprovet vid Umeå universitet.

Inför det senaste provtillfället hade Umeå universitet i samråd med uppdragsgivaren Socialstyrelsen utvärderat och gjort ett par justeringar i det teoretiska delprovet:

  • Provtiden för teoriprovets första del (med 140 prekliniska och kliniska frågor) förlängdes från tre till fyra timmar.
  • Kravet på minst 50 procent rätta svar på delprov 1 (prekliniska och kliniska frågor) och delprov 3 (analys av vetenskaplig artikel) togs bort men kravet kvarstår för teoriprovets del 2 (patientfall av vändbladstyp)
  • Precis som vid tidigare provtillfällen fastställdes gränsen för godkänt efter att externa sakkunniga bedömt frågornas svårighetsgrad vid varje kunskapsprov, vilket i den senaste omgången blev 61 procent rätta svar.
  • Ändringarna innebär att de prövande som inte fick godkänt vid första eller andra teoretiska provtillfället inte behöver räkna det som ett av tre möjliga försök.

Som en ytterligare del i den pågående utvärderingen av kunskapsprovet skrev en testgrupp med 28 studenter vid läkarprogrammet vid Umeå universitet samt fyra nyutexaminerade läkare det teoretiska delprovet i samband med det senaste provtillfället. Testgruppen skrev provet i direkt anslutning till det ordinarie kunskapsprovet och fick samma förutsättningar. Av de studenter som gick på termin 7 (av läkarprogrammets 11 terminer) eller senare hade alla utom en person resultat på över 61 procent av totalpoängen.

Magnus Hultin

– Resultaten från testgruppen visar att personer med en modern svensk läkarutbildning skriver godkänt på kunskapsprovet, säger Magnus Hultin.

Sedan Umeå universitet lanserade kunskapsprovet i oktober 2016 har tre teoretiska delprov erbjudits. Andelen som fick godkänt vid dessa tillfällen var 16, 23 respektive 25 procent. Det praktiska delprovet har hittills erbjudits vid två tillfällen. Andelen som klarade den praktiska delen var 63 respektive 77 procent.

Mer information om kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES

Redaktör: Daniel Harju