"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-26

Värdediskussion om byskolors villkor, utveckling och framtid

NYHET Gerd Pettersson, doktorand vid Pedagogiska institutionen, medverkade i byskoleseminariet som hölls vid Umeå universitet under torsdagen 25 april.

Seminariets innehåll hade planerats av Västerbottens kommuner via Regionförbundet Västerbotten, Österbottens kommuner via Regionförvaltningsverket samt Umeå universitet. Seminariet satte fokus på glesbygdsskolors kvalitet och elevers lärande samt distansundervisning och IKT som verktyg för skolornas utveckling. Hela seminariet sändes via Adobe Connect vilket gjorde att det fanns seminariegrupper på Åland, Gotland och på många ställen i Västerbottens län. Byskoleseminariets övergripande mål var att sammanföra olika intressenter till en värdediskussion om skolor i glesbygd och diskutera framtida utvecklingsmöjligheter. Glesbygdsskolans utveckling och framtid, pedagogisk kvalitet, nätverkssamarbeten samt barn och unga i behov av särskilt stöd var teman som forskare från Finland, Norge och Sverige föreläste om. I föreläsningen, som Gerd Pettersson höll, lyftes frågor såsom: Vad kan känneteckna en glesbygdsskola? Vad vet vi utifrån forskning om glesbygdsskolors styrkor och brister? Det är bland annat dessa frågor som Gerd ägnar sig åt inom sin forskning i specialpedagogikområdet.

Se intervjun med Gerd Pettersson i TV4 Nyheterna Umeå från 26 april (start 02:40)Byskolor kan räddas med fjärrlärare, Debattartikel i DN publicerad 28 april