"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-28

Värdefull samverkan på Idrottsvetenskapliga programmet

NYHET Idrottsvetenskapliga programmet samarbetar med flera externa uppdragsgivare inom ramen för studenternas examensarbete i idrottspedagogik.

Västerbottens idrottsförbund, Umeå kommun, Norrbottens innebandyförbund mfl. har under veckan träffat studenterna och presenterat sina aktuella teman och uppdrag inför vårens examensarbete.

–Samverkan är möjlig genom att vi utvecklat kursen "Praktik med examensarbete i idrottspedagogik" vilket vi är mycket stolta över, säger praktikansvarig och programsamordnare Inger Eliasson.

Samverkan, med omgivande samhälle, är viktigt för både studenter och lärarare på Idrottsvetenskapliga programmet. Studenterna får erfarenheter av arbetslivet och Pedagogiska institutionens lärare och forskare stärker relationerna med viktiga samarbetspartner, även när det gäller idrottsrelaterade forskningsuppdrag.

–Detta ligger i linje med universitetets ambitioner att bli starkare på samverkan. Denna form av samverkan innebär en praktik för studenterna med ökade möjligheter till utbyte av kunskap, kompetens och idéer samt nätverksskapande mellan alla inblandade parter, menar Inger.

Årets uppdrag som presenterats är mycket intressanta. De handlar bland annat om analyser av barn- och ungdomsidrotten när aktivitetsstödet förändras, om idrotten som inkluderings- och integrationsarena, ungdomsinflytande och jämställdhet i idrottsföreningarnas styrelser och valberedningar, om hur idrotten lyckas attrahera ungdomar i 13–16 års ålder m.m.