"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-26

Varför är sexualitet outforskat inom science fiction trots genrens queera potential?

NYHET Varför finns det så få queera karaktärer i science fiction? Och varför handlar genren så lite om sexualitet? Hur kommer science fiction att se ut i framtiden? Det är frågor som Josefine Wälivaara utreder i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Josefine Wälivaara Foto: Per Melander, Umu

Science fiction som berättarform har en enorm potential i sitt sätt att gestalta alternativa världar, varelser och föreställa sig framtiden, men den har förvånansvärt sällan använts för att ifrågasätta samtida normer kring sex och sexualitet. I en ny avhandling från Umeå universitet undersöker Wälivaara science fiction som film- och tv-genre och dess relation till just sexualitet.

 – Det handlar om hur vi föreställer oss framtida eller andra samhällen, vad vi ser som möjligt och tänkbart. Film och tv-serier, och särskilt populärkulturella genrer som science fiction, blir en del av vårt gemensamma tankearbete kring vår samtid och vår framtid, säger Josefine Wälivaara.

– Att exempelvis homosexuella eller bisexuella karaktärer har varit så frånvarade i science fiction säger alltså en hel del om etablerade föreställningar och normer i existerande samhällen.

Avhandlingen visar hur genrens historia och inflytelserika verk som Star Wars och Star Trek har etablerat föreställningar om science fiction som en barnslig, starkt mansdominerad och heteronormativ genre med specialeffekter i fokus. Wälivaara visar på hur de här föreställningarna har påverkat vilka innehåll och teman som behandlas i genren och begränsat dem från mer vuxna gestaltningar och ifrågasättanden. Den inställningen kan sammanfattas som ”Det borde vara sci-fi – inte sex-fi”.

Här spår avhandlingen en förändring. Josefine Wälivaara uppmärksammar en vändpunkt vid millennieskiftet då ett antal tv-serier inför en distinkt vuxen ton. Denna vändning kallar hon ”the adult turn”, vändningen mot en vuxnare science fiction där sexualitet ingår i berättelserna. Motsvarande utveckling går långsammare inom filmen, vilket Wälivaara relaterar till ekonomiska krafter och inte minst Hollywoodfilmens berättartraditioner.

Vändningen inom genren menar hon är påverkad bland annat av samhällsförändringar och en stark frammarsch av politiska rörelser som feminism och hbtq-rörelser. Resultatet syns tydligt idag då de mer traditionella science fiction-berättelserna delar såväl bioduk som tv-skärm med en växande mängd mer vuxen science fiction – som tillsammans medskapar vår föreställning om framtiden. 

Avhandlingen finns publicerad digitalt

Kontakt:

Josefine Wälivaara, josefine.walivaara@umu.se, tel. 070-2529361

Pressbild

Om disputationen:

Fredagen den 2 september försvarar Josefine Wälivaara sin avhandling Dreams of a Subversive Future: Sexuality, (Hetero)normativity, and Queer Potential in Science Fiction Film and Television.

Disputationen äger rum kl. 10.00-12.00 i Hörsal F, Humanisthuset, Umeå universitet. Opponent är Stacey Abbott, Department of Media, Culture and Language, University of Roehampton, London. Avhandlingen försvaras på engelska.

Redaktör: Per Melander