"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-18

Varierande betyg i UKÄ:s utvärderingar

NYHET Kandidatutbildningen i teologi vid Umeå universitet är en av två utbildningar inom det teologiska området som får betyget "Mycket hög kvalitet" i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Den senaste omgången av Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering omfattar även konstvetenskap, arkeologi, miljöarkeologi och religionsvetenskap.

Resultat för respektive utvärderat ämne vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet:

Religionsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet
Teologi - kandidatexamen, mycket hög kvalitet
Teologi - magisterexamen, hög kvalitet

Arkeologi - kandidatexamen, hög kvalitet
Arkeologi - magisterexamen, bristande kvalitet
Miljöarkeologi - magisterexamen, bristande kvalitet

Prefekten vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Lena Eskilsson, menar att omdömena inte var oväntade, vare sig de negativa eller de positiva:

– Vi har de senaste åren arbetat systematiskt med att gå igenom bedömningskriterier för alla våra utbildningars examensarbeten i syfte att säkra och höja kvaliteten. 

Vidare säger hon att omdömet mycket hög kvalitet på kandidatprogrammet i teologi är ett resultat av arbetet med de institutionsgemensamma kriterierna för bedömning av uppsatskurser och uppsatsmoment:
– Men även att vi lagt ut extra undervisningstid i form av handledningstid och utökad tid för undervisning och uppsatsskrivande har fått effekt på kandidatprogrammet. Samt givetvis lärarnas goda arbete och engagemang.

Resultat för utvärderat ämne vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet:

Konstvetenskap - kandidatexamen, bristande kvalitet

Kerstin Engström, prefekt, institutionen för kultur- och medievetenskaper, säger att det naturligtvis är tråkigt med ett negativt omdöme, särskilt för de lärare som arbetar hårt med att hålla en hög kvalitet i utbildningen:

– En av orsakerna till omdömet kan vara att ett fåtal examensarbeten av bristande kvalitet ger stort utslag, när det är frågan om väldigt små studentgrupper och därmed få arbeten som utvärderas.

– Vi tar ändå omdömet från UKÄ på stort allvar. Redan för ett par år sedan påbörjade institutionen ett arbete med att revidera kurserna i konstvetenskap.

– Vi fortsätter det förändringsarbetet och är övertygade om att det ökar förutsättningarna för examensarbeten av hög kvalitet i fortsättningen.

Kontaktuppgifter:

Lena Eskilsson, lena.eskilsson@umu.se, tel. +46 90 786 62 65
Kerstin Engström, kerstin.engstrom@umu.se, tel. +46 90 786 69 29

Redaktör: Per Melander