"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-21

Världens starkaste synkrotron invigs

NYHET I dag invigs MAX IV-laboratoriet i Lund, världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. MAX IV är en nationell forskningsanläggning där man kan studera molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än tidigare. Anläggningen medfinansieras av elva svenska universitet, däribland Umeå universitet.

– Det är fantastiskt spännande och roligt att Sverige nu kan erbjuda en forskningsanläggning av yppersta klass internationellt sett, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskning vid Umeå universitet. Den kommer att få stor betydelse för såväl grundforskning som dess tillämpningar, leda till nya forskningsområden och stimulera fortsatt utveckling av samarbete mellan akademi och näringsliv. Våra forskare i Umeå som behöver denna typ av forskningsinfrastruktur i sin forskning är att gratulera och jag ser fram emot ett lyckosamt nyttjande av de nya forskningsmöjligheter MAX IV innebär.

Man kan beskriva MAX IV som ett slags mikroskop, med en ljuskälla med högre energi och en ljusstråle som är intensivare än i något annat mikroskop i världen. På MAX IV finns tre acceleratorer, en linjäraccelerator och två lagringsringar. Den stora ringen har en omkrets på 528 meter, lika stort som Colosseum i Rom.

I linjäracceleratorn sätter man fart på elektroner, så att de närmar sig ljusets hastighet. De förs sedan in i lagringsringen där man böjer deras bana med hjälp av magneter. När elektronerna böjs avger de synkrotronljus, ett oerhört intensivt ljus i våglängder från ultraviolett till hårdröntgen. Ljuset leds sedan ut till forskningsstationerna som ligger runt ringen genom särskilda strålrör och det är där experimenten sker.

Med synkrotronljus kan man undersöka strukturer och ytor oerhört detaljrikt. Forskare inom allt från biologi och fysik till medicin och arkeologi har användning av tekniken. Man kan ta reda på hur de minsta beståndsdelarna i materia fungerar, till exempel ta reda på vilka spårämnen som finns i ett växtprov för att förstå hur växter tar upp metaller, hur atomer flyttar på sig när ett batterimaterial laddas upp eller hur strukturen i ett material ändras när det utsätts för mekanisk påverkan.

Omkring 250 personer kommer att arbeta vid anläggningen när den är fullt utbyggd och MAX IV räknar med att cirka 2 000 tillresta forskare från hela världen kommer att göra experiment vid laboratoriet.

MAX IV kommer fullt utbyggt att ha kostat sex miljarder kronor, varav två miljarder utgör ren byggkostad. Just nu är elva strålrör under konstruktion eller driftsättning, men totalt har anläggningen utrymme för 26-28 strålrör.

MAX IV finanseras av Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Region Skåne, elva svenska universitet (varav Umeå universitet är ett), Finlands akademi tillsammans med Estland, samt ett konsortium som består av danska universitet och regioner.

Läs mer om MAX IV

För mer information, kontakta gärna:

Marianne Sommarin, professor och vicerektor för forskning, Umeå universitet, ordförande i universitetsreferensgruppen för MAX IVTelefon: 070-662 38 74
E-post: marianne.sommarin@umu.se

Foto: Roger Eriksson och Kennet Ruona, Lunds universitet

Redaktör: Anna-Lena Lindskog