"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-07

Världsauktoritet på klimatförändring och hälsa föreläser vid Umeå universitet

NYHET Kristie Ebi, världskändis på området klimatförändring och hälsa, föreläser vid Umeå universitet tisdag 11 mars tillsammans med meteorologen Oscar Parmhed.

Föreläsningarna om klimatförändring och hälsa, tisdag 11 mars kl 13–16, hålls i lokal Triple Helix, entréplanet i Samverkanshuset. Ingång genom Samverkanshuset huvudentré, Triple Helix ligger direkt till höger innanför dörren. Mellan 12.30 och 12.55 hålls en pressträff i konferensrum Vision, Samverkanshusets entréplan med möjlighet till individuella intervjuer. Alla personer nedan medverkar.

Programmet:13.00–13.05 Bertil Forsberg, Enheten för yrkes- och miljömedicin: Introduction13.05–14.15 Oskar Parmhed: A brief overview of global and regional climate change scenarios Kaffepaus
14.45–16.00 Kristie Ebi: Climate change and health – an overview.

Kristie Ebi är en känd miljöepidemiolog som arbetat för universitet, myndigheter, organisationer och företag. Kristie Ebi gästar Sverige och Umeå eftersom en forskargrupp i Umeå utbildar och forskar kring hälsoeffekter av klimatförändringar. I frågor om klimat och hälsa är hon expertrådgivare åt WHO och FN:s internationella klimatpanel IPCC. Hon är även huvudförfattare till hälsokapitlet i IPCC:s senaste lägesrapport, och har skrivit ett stort antal artiklar om klimatförändringens inverkan på hälsa och hälsorisker. Kristie Ebi är adjungerad professor vid Georgetown University, London School of Hygiene and Tropical Medicine och University of Michigan.

Oskar Parmhed är disputerad meteorolog från MISU, Stockholms universitet, och jobbar bland annat på FOI och i det svenska klimatanpassningsprogrammet Climatools, i vilket hälsoaspekterna hanteras av en forskargrupp från Umeå. Parmhed står som författare till rapporten ”Lika varmt som i Tyskland eller Nordafrika? Klimatscenarier inom forskningsprogrammet Climatools”. I rapporten sammanställs och utvecklas scenarierna från IPCC till att även innefatta något mer extrema framtidsmiljöer.

För mer information, kontakta Bertil Forsberg via
E-post bertil.forsberg@envmed.umu.seTelefon 090–785 27 51
Mobiltelefon 070–632 44 59

Redaktör: Bertil Born