"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-09

Världsberömd ekolog besöker Umeå

NYHET Den finländske ekologen Illka Hanski besöker Umeå den 12-13 december när han ska motta årets Kempe Award for Distinguished Ecologists.

Ilkka Hanski har under sin drygt trettio år långa karriär etablerat sig som en av världens mest framstående ekologer. Kommittén för Kempe Award for Distinguished Ecologists vid SLU och Umeå universitet har beslutat att tilldela Hanski "för hans banbrytande empiriska och teoretiska studier av hur fragmenteringsprocesser i landskapet fungerar ."

Illkka Hanski får priset för sin utveckling av en rad nya analysmetoder och matematiska modeller som idag används för att undersöka hur djur- och växtarter påverkas då deras livsmiljöer splittras upp på grund av till exempel urbanisering, avskogning och klimatförändringar.

Stor betydelse för forskningen i Umeå

Illka Hanski är den forskare som haft ett monumentalt inflytande på utvecklingen av forskningsområdet metapopulationsekologi. Illka Hanskis arbete och teoretiska framsteg har varit särskilt viktiga för utbyggnaden av området ekologi både vid SLU och Umeå universitet. Ekologer i Umeå använder metapopulationsbiologiska begrepp som utdöendeskulder när effekterna av modernt skogsbruk, urbanisering, klimatförändringar och andra processer som splittrar det naturliga landskapet analyseras.

Dr Hanski etablerade forskargruppen för metapopulationsbiologi (MRG) vid Helsingfors universitet 1992. MRG är en sammanhängande internationell forskargrupp med mer än 30 forskare, forskarstuderande och stödjande personal från ett dussin nationaliteter. MRG har tilldelats ställning Centre-of-Excellence av Finlands Akademi 2000-2005 och 2006-2011.

Tidigare i år fick Hanski Crafoordpriset i Biosciences av Hans Majestät Konungen vid en ceremoni på Kungliga Svenska Vetenskapsakademien.
Ilkka Hanski är finsk medborgare. Han är född 1953 i Lempäälä, Finland och blev PhD i zoologi vid Oxford University 1979. 1988 blev han tillförordnad professor i zoologi och 1993 professor i zoologi (båda i djurekologi) vid Helsingfors universitet och är forskningsprofessor vid Finlands Akademi (National Research Council) sedan 1996.

Om Kempe Award

Kempe Award for Distinguished Ecologists instiftades 1994 för att hedra forskare som varit tongivande i ekologi i allmänhet och på ekologer i Umeå i synnerhet. Denna hedersutmärkelse har fått sitt namn för att fästa uppmärksamhet på Kempestiftelsernas mångåriga donationer till ekologisk forskning.

Det är nionde gången som Kempe-priset delas ut. Ekologiforskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå och Umeå universitet utser tillsammans pristagare. Prissumman är 50 000 kronor. Priset delas ut av Carl Kempe.

KontaktFör mer information, kontaktaProfessor Göran Ericsson, priskommitténs ordförande Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
070-676 50 12

Professor Lennart PerssonInstitutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
090-786 63 16