"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-22

Världsledande Designhögskolan nu även Framstående utbildningsmiljö

NYHET Designhögskolan i Umeå tilldelades den 24 november utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö av Högskoleverket. Två år i rad har man dessutom varit med på tidningen Business Week’s lista över världens bästa designskolor. Genom att ha kvalitet som ledstjärna och en ständig strävan att bli bättre har Designhögskolan i Umeå blivit världsledande inom sitt område.

– Utmärkelsen är en bekräftelse på att vår pedagogiska grundsyn, som delas av både personal och studenter, och våra undervisningsmetoder är något vi lyckats utveckla väl under de 20 år Designhögskolan funnits. Lärare och studenter strävar på ett medvetet och mycket engagerat sätt tillsammans efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i utbildningen, säger Tapio Alakörkkö, prefekt på Designhögskolan som utsetts till Framstående utbildningsmiljö.

Utbildningen på Designhögskolan är unik, och man arbetar målmedvetet för att hålla hög kvalitet. Inte sällan är lärandet horisontellt – studenter och lärare lär sig av varandra.
– De erfarenheter studenterna har innan de kommer hit får de använda i sin utbildning, säger Tapio Alakörkkö.

Kontinuerlig kompetensutveckling för lärare pågår med kurser, seminarier och konferenser, men även i form av projekt med näringslivet.
– Vi har kompetent personal som är hängiven sitt arbete, säger Tapio.

Branschsamarbete viktigt

Man tar dessutom in externa föreläsare från industrin och näringslivet, som ger utbildningen hög och rätt kvalitet. – På det sättet lyssnar man till marknaden och håller utbildningen aktuell, förklarar Tapio. Föreläsningar är dock inte det enda sättet på vilket man samarbetar med industrin; alla projekt genomförs med externa samarbetspartner.
– Studenterna får därför tidigt förankra sina teoretiska kunskaper i praktiken och lära sig prata ”industrins språk”.

Designhögskolan har alltså ett mycket bra samarbete med näringslivet. I våras besökte flera storföretag, bland annat Toyota, Philips och Ericsson, skolan för att rekrytera studenter för både praktik och anställning. Studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden och undersökningar man har gjort visar att 95 procent av de examinerade studenterna får jobb i branschen inom ett halvår.

Studentinflytandet tas på allvar

Studentinflytandet är viktigt på Designhögskolan, och man har studentrepresentanter i alla grupper från institutionsstyrelsen till jämställdhetsgruppen. Dessutom hålls ett skolmöte varje månad där studenterna kan ta upp vilka frågor som helst, samt ett måndagsmöte varje vecka där man informerar om vad som händer på Designhögskolan.
– Sen har vi fördel av att ha små grupper, det är max 15 studenter per klass och ungefär 125 på hela skolan, säger Tapio.

Internationell profil

Utmärkelserna använder man främst i studentrekrytering och Tapio Alakörkkö tror att placeringarna på Business Week’s lista över världens bästa designskolor kan ha betytt en del för mastersprogrammen.
– Men vi är kanske för svenskt blygsamma och skulle kunna använda det mer, säger han.

Det är ett högt, jämt söktryck till Designhögskolans utbildningar; man har ungefär tio ansökningar per plats till kandidatprogrammet och åtta till masterprogrammen. När masterprogrammen startades 1996 gavs de direkt på engelska och man öppnade då för internationella sökande. Kandidatprogrammet utbildar också för en internationell marknad, även om undervisningen mestadels sker på svenska.
– Vi har sökanden från hela världen till masterprogrammen och från hela norden till kandidatprogrammet, säger Tapio.

Designhögskolan har ett mycket gott rykte inom näringslivet, yrkeskåren och bland skolor och studenter både i Sverige och internationellt. Designhögskolan i Umeå har lyckats etablera sig som en världsledande designskola, och man får ständigt nya bevis på den höga kvalitet utbildningen håller.
– Vi eftersträvar högsta möjliga kvalitet i alla lägen, säger Tapio Alakörkkö.

Bild: Samuel Bengtson

Redaktör: Anja Hansen