"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-05

Världsledande forskare till Umeå i höst för att träffa studenter!

NYHET Institutionen för psykologi vid Umeå universitet genomför under hösten 2012, en för svenska högskolor och universitet, unik satsning på sina studenter. 11 toppforskare är inbjudna till två studentkonferenser i ämnena psykologi och kognitionsvetenskap.

Konferenserna vänder sig i första hand till institutionens studenter, men även andra personer/organisationer som på något sätt är berörda eller intresserade av dessa ämnen har möjlighet att delta. Syftet är att öka samverkan mellan studenter, alumner, världsledande forskare inom området och näringslivet.

11 toppforskare från olika områden är inbjudna till båda konferenserna. Forskarna kommer utöver att presentera sin forskning även att delta i paneldiskussioner där studenterna ges möjlighet att interagera med dessa auktoriteter.

-Vi tycker det är viktigt att våra studenter får en möjlighet att ansikte mot ansikte få möta de forskare som de annars bara läser om, och få en möjlighet att prata med dem, säger Mattias Lundberg, samverkansansvarig vid institutionen för psykologi och medlem i organisationskommittén för konferenserna.

Bland de inbjudna och redan klara forskarna återfinns bland andra:

•Professor Alan Baddeley, Department of Psychology, University of York •Professor Martyn Barrett, Department of Psychology,University of Surrey. •Professon Marilyn Vihman, Department of Linguistics, University of York •Professor Janette Atkinson, Co-Director of the Visual Development Unit, University College Londony
•Professor, Lars Nyberg Department of Neuroscience, Umeå Universitet

  • Professor Dylan Jones, School of Psychology, Cardiff University
  • Professor Fons van de Vijver, Department of cross-cultural Psychology, Tilburg University

Presentation av talare återfinns på respektive konferens hemsida, vilka uppdateras löpande.

Konferenserna syftar även till att stärka samverkan mellan studenter och presumtiva arbetsgivare samt ge möjlighet för alumner att presentera sina respektive företag/organisationer i syfte att stärka banden mellan dem och institutionen.

-För oss på institutionen är det ett sätt att knyta tidigare studenter närmare oss. Dessutom är det viktigt för oss att rekrytera strategiska partners, för grundutbildning, forskarutbildning och forskning, säger Mattias Lundberg och fortsätter:

-Genom att studenterna på detta sätt kan möta presumtiva arbetsgivare och andra representanter från arbetslivet ser vi det också som en möjlighet att bygga nätverk inför sin kommande yrkeskarriär.

Vi kommer även att kunna erbjuda cirka 300 biljetter till respektive konferens till allmänheten. Biljetterna kommer att finnas tillgängliga via konferensernas respektive hemsidor.

Fakta

Konferens i kognitionsvetenskap Datum: 3-5 oktober, 2012 Plats: Umeå folkets Hus
www.sccs2012.se

Konferens i psykologi Datum: 5-7 december, 2012 Plats: Umeå folkets Hus
www.scp2012.se

Kontaktpersoner: Projektledare Markus Nyström, institutionen för psykologi
markus.nystrom@psy.umu.se
Tel: 090-786 9333

Samverkansansvarig, institutionen för psykologi Mattias Lundberg
mattias.lundberg@psy.umu.se
Tel: 070-315 40 78

Redaktör: Anna Svanbeck