"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-25

Världsledande infektionsforskare återvänder till Umeå universitet

NYHET Baltics donationsfond har vid dagens sammanträde beslutat att satsa sju miljoner kronor för att professor Staffan Normark skall kunna etablera en forskargrupp vid Umeå universitet.

– Det här stärker ytterligare Umeå universitetets ställning som ett av världens ledande centrum inom infektionsforskning. De senaste åren har området fått omkring 225 miljoner kronor i externa anslag, bland annat ett Linnéstöd, dessutom har Umeå universitet skjutit till 50 miljoner kronor, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Staffan Normark är internationellt framstående inom forskning om bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper. Hans arbete har bland annat lett till utveckling av ett vaccin mot urinvägsinfektioner.
– Min målsättning är att med de medel som satsas från Baltics donationsfond etablera en bioinformatikgrupp som ytterligare kan stärka den redan starka infektionsforskningen i Umeå men som också kan fungera som ett kitt mellan forskningen vid Karolinska Institutet och Umeå universitet, säger Staffan Normark.

Staffan Normark har framförallt studerat E.coli-bakterien och dess olika stammar. Han har också arbetat med magsårsbakterien Helicobacter pylori, gonokocker, och salmonella. För närvarande studerar han pneumokocker och deras förmåga att ge upphov till lunginflammation och blodförgiftning. Han har även intresserat sig för de mekanismer som leder till antibiotikaresistens. Staffan Normark har specialiserat sig på att kartlägga det molekylära samspelet mellan bakterier och deras måltavlor, det vill säga celler hos värden. Ett konkret exempel är hur E.coli agerar för att säkra sig om en plats på en cellyta i slemhinnan. Urinvägsinfektioner orsakas i regel av E.coli.

– Det ska verkligen bli roligt att bedriva forskning vid Umeå universitet igen. Infektionsforskningen går fort framåt, bland annat genom utvecklingen av snabba tekniker för att bestämma sjukdomsalstrande mikrobers hela arvsmassa. Detta genererar en enorm massa data som måste bearbetas med hjälp av informationsteknologi, förklarar Staffan Normark.

Staffan Normark är född 1945 och uppvuxen i Umeå. Han studerade medicin och utbildade sig till forskare vid Umeå universitet och blev universitetets yngste professor när han utsågs till professor i medicinsk mikrobiologi 1980. Under hans ledning gjordes flera banbrytande upptäckter på det laboratorium som han var vetenskaplig ledare för fram till 1989. Åren 1989-1993 var Staffan Normark professor och chef för mikrobiologiska institutionen vid Washington University i St Louis. Sedan 1993 har Staffan Normark en professur vid Karolinska Institutet i Stockholm. Under perioden 1999 till 2005 var Staffan Normark VD för Stiftelsen för Strategisk Forskning, men ägnar sig nu åt forskning på heltid. 1983 grundade han bioteknikföretaget Symbicom AB. Han sitter i flera företags vetenskapliga råd. Han är medlem av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och är ledamot av både Kungl Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademin. Infektionsforskning är ett av Umeå universitets starka forskningsområden.

Bild på Staffan Normark finns på: www.presskontakt.umu.se/pressbilder/aktuella.html

Kontaktuppgifter: Göran Sandberg, rektor, Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75 E-post: rektor@adm.umu.se Staffan Normark, professor Telefon:08-85 07 37 Mobil: 070-388 71 64 E-post: staffan.normark@smi.se Bernt Eric Uhlin, professor och i ledningen för det starka området infektioner Tel: 090-785 67 31 Mobil 070-6757344
E-post: bernt.eric.uhlin@molbiol.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg