"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-15

Världsunikt webbprojekt fångar klamydia

NYHET I Umeå startar den 15 september ett världsunikt projekt, där invånare i Västerbottens län kan besöka en speciell webbsida och beställa ett personligt kodat klamydiaprov gratis. Resultatet kan senare avläsas via webben.

Klamydia ökar bland unga människor i hela västvärlden trots förebyggande insatser med upplysning och råd om kondomanvändning. Enbart i Sverige smittades fler än 26 800 personer under 2003, vilket är en ökning med 9 procent från föregående år. De flesta som är infekterade har inga symtom och obehandlade infektioner kan leda till minskad fertilitet hos män och infertilitet hos kvinnor. När de förebyggande insatserna inte håller måste andra åtgärder för att spåra de smittade tillgripas. Ett sätt är att öka provtagningen för klamydia.

Urinprovet beställs på webbsidan www.klamydia.se (on line från 15 september), tas enkelt hemma och skickas in för analys. Svaret kan man själv läsa på nätet genom att åter gå in på webbsidan och knappa in sin personliga kod. Om testet är positivt, dvs. att man har klamydia, uppmanas man att uppsöka läkare för behandling.

– Det här är en metod som skall förenkla provtagningen, öka kunskapen om klamydia och överlåta mer ansvar till individen för sin egna sexuella hälsa, kommenterar AT-läkaren Daniel Novak som är ansvarig för forskningsprojektet.

Projektet genomförs med stöd av Folkhälsoinstitutet och Västerbottens läns landsting. En liknande studie har genomförts med gott resultat bland 22-åriga män i Umeå kommun; nu vidgas möjligheten till att omfatta alla invånare i Västerbottens län och möjligheten att själv beställa hem ett klamydiaprov. På webbsidan kan man också läsa om klamydia, se den aktuella andelen smittade och följa ett urval intressanta länkar.

För vidare information om projektet och om klamydia, kontakta:

Daniel Novak, AT-läkare (projektansvarig)Enheten för Allmänmedicin, Umeå universitetTel: 090-785 10 21
E-post: daniel.novak@fammed.umu.se

Redaktör: Hans Fällman