"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-01

Värmeforsks årliga stipendium går till Umeådoktorand

NYHET Sigrid De Geyter, doktorand vid Umeå universitet, har tilldelats Värmeforsks årliga stipendium för bästa rapport. Prissumman är på 35 000 kronor.

Sigrid De Geyter påbörjade sina forskarstudier i juni 2004 vid energiteknik och termisk processkemi (ETPC) vid Umeå universitet. Hon kommer ursprungligen från Gent, Belgien, och flyttade till Sverige i september 2003. Bland ett 20-tal kvalificerade ansökningar har Värmeforsks styrelse nu beslutat att det årliga stipendiet ska tilldelas Sigrid De Geyter. Pengarna kommer att användas som respengar till framtida konferenser och doktorandkurser.

I det belönade arbetet undersöker Sigrid De Geyter problem som kan uppstå i stora kraftvärmeverk som främst eldar biobränsle. Anläggningarna består ofta av stora eldstäder fyllda med en sandbädd. Genom sandbädden blåses luft in från botten så att sanden kommer att bete sig som en vätska. Detta kallas för en fluidiserad bäddanläggning där biomassan förbränns under hög turbulens i kontakt med den bubblande sandmassan.

Eftersom biomassa ofta innehåller en mängd oorganiska ämnen, som vid förbränning bildar aska, kan dessa ämnen i vissa fall reagera med sandpartiklarna. Via komplexa kemiska mekanismer uppstår ett tunt skikt med låg smältpunkt på sandkornens yta. Vid de höga förbränningstemperaturerna kan det även hända att flera sandkorn klibbar ihop, vilket till slut kan leda till s.k. defluidisering och oplanerade driftstopp. Då återstår bara att stänga av anläggningen och skotta ut allt material som har fastnat i eldstaden, vilket naturligtvis leder till enorma produktionsförluster.

Sigrid de Geyter undersöker i sitt doktorandarbete vilka åtgärder som kan förebygga driftproblemen eller i ett tidigt skede signalera deras uppkomst och larma driftpersonalen. Projektet som belönades utfördes tillsammans med Ångpanneföreningen (ÅF) och handlar om hur sandkvaliteten påverkar problem med defluidisering.

Värmeforsk är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom energibranschen med huvudinriktning på områden som berör produktion av värme och el. Syftet med verksamheten är att genom forskning, utveckling och demonstration bygga upp kunskap för branschens aktörer, effektivisera dagens tillämpningar samt utveckla ny konkurrenskraftig teknik.

Energiteknik och termisk processkemi är en ung och snabbt växande forskningsgrupp vid Umeå universitet. Forskningen är samlad kring flera seniora forskare med hög kompetens inom förbrännings- och förgasningsteknik och askrelaterade driftproblem. Uthålliga energisystem studeras av drygt tio doktorander som jobbar med allt från emissioner från småskaliga villapannor till korrosionsproblem vid stora anläggningar för avfallsförbränning.

Läs mer om Värmeforsk på www.energiforsk.se

Läs mer om ETPC på www.tfe.umu.se/forskning-old/etpc/

För ytterligare information, kontakta:

Sigrid De Geyter, doktorand vid energiteknik och termisk processkemi, Umeå universitetTelefon: 090-786 55 56
E-post: sigrid.de.geyter@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman