"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-26

Vårpromotion med kunglig glans

NYHET Lördagen den 5 juni äger Umeå universitets vårpromotion rum. Deras Majestäter Konungen och Drottningen kommer tillsammans med EU-kommissionär Margot Wallström att närvara under dagen.

Vid årets ceremoni promoveras omkring 120 doktorer. Vårpromotionen börjar klockan 17.00 i Aula Nordica. Platserna ska vara intagna klockan 16.45.

Ordet promovera kommer från latinets promovere, som betyder föra fram, skjuta fram. Vid promotionen tar doktorerna emot insignier, de yttre tecknen på doktorsvärdigheten. Gemensamt för alla fakulteter är en ring och ett diplom. Utöver det får medicinare och odontologer en doktorshatt, medan det i insignierna för övriga fakulteter ingår en lagerkrans.

Promotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. På våren promoveras de som avlagt doktorsexamen.

Under ceremonin delas också priser ut.

Brottsoffermyndigheten har nyligen instiftat Britta Bjelles pedagogiska pris och det är första gången som det delas ut. Priset går till en lärare eller forskare som på ett särskilt tydligt sätt introducerat eller synliggjort ett brottsofferperspektiv inom sitt ämne. Brottsoffermyndighetens nationella pedagogiska pris tilldelas professor Christian Diesen, Stockholms universitet.

Dessutom delas pedagogiska priser till lärare/forskare vid Umeå universitet ut.

 • Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2004 tilldelas forskare Kenneth Backlund.
 • Läkarutbildningens pedagogiska pris tilldelas Per Lindström.
 • Humanistiska fakultetens pedagogiska pris tilldelas Dorothy Armitstead Åström.
 • Fakulteten för lärarutbildningens pedagogiska pris tilldelas universitetslektor Martin Hårdstedt.
 • Umeå studentkårs pedagogiska pris går till Lars Hübinette.

Umeå universitet är ett starkt fäste för forskning och utbildning inom miljö och hållbar utveckling. Det manifesteras bland annat i det kungliga miljöseminarium som inleder dagen. Umeå universitet har begåvats med H.M Konungens Miljöprofessur för läsåret 2003/2004. Professuren tilldelades Susan Baker som också är seminariets huvudtalare. Seminariet avslutas av EU-kommissionär Margot Wallström.

Program för miljöseminarium:

Plats: Samhällsvetarhuset, hörsal A
Moderator: Professor Katarina Eckerberg, statsvetenskapliga institutionen

 • 13.20 Platserna ska vara intagna
 • 13.30–13.40 Välkomsthälsning av rektor Inge-Bert Täljedal
 • 13.40–14.10 H.M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap Susan Baker: Environment as a social science issue
 • 14.10–14.25 Paus med förfriskningar
 • 14.30 Fil. dr., universitetslektor Jesper Stage, nationalekonomi: Är miljön värd något om man är fattig? – miljöekonomi i ett u-land
 • 14.50 Fil. dr., universitetslektor Lovisa Hagberg, statsvetenskap: Från att tänka på framtida generationer till att generera framtider – tid i det hållbara samhället
 • 15.10–15.20 Avslutande reflektioner. Margot Wallström, EU-kommissionär

Programmet finns också på:
www.umu.se/infoenheten/verksamhet/miljoseminarium_2004/program.html

Mer information om Susan Baker finns på:
www.info.umu.se/Press/PressRelease.aspx?id=1029

En artikel i AktumExtra (sid 21) finns på
www.umu.se/infoenheten/umu_internt/aktum/arkiv_2004/aktum_extra_varen_2004.pdf

Program för ceremonin och festskrift kommer att från och med fredag eftermiddag att finnas på:
www.umu.se/infoenheten/promotion/

Kontaktperson:

Ceremonimästare Gunvor LarssonTel: 090-786 77 76Mobil: 070-593 70 89
E-post: gunvor.larsson@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg