"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-05

Västerbotten ett av fyra län som klarat regeringens mål

NYHET Högskolestudier lockar allt fler. Regeringen har satt som mål att 50 procent av en årskull ska börja på högskolan. Men skillnaderna mellan olika delar av landet är stora, liksom skillnaderna mellan könen.

Uppsala och Blekinge län har högst övergång medan Dalarna och Gotland har lägst. Allt enligt en ny analys från Högskoleverket. De fyra län som klarar målet är Uppsala med en övergång på 57,5 procent, Blekinge 51 procent, Kronoberg 50,7 procent och Västerbotten 50 procent.
– Det är med stolthet och glädje jag konstaterar att Västerbotten nu har uppnått regeringens mål. Även om det alltid är klädsamt med ödmjukhet är det naturligtvis ingen som helst tvekan om att Umeå universitet, men också Lantbruksuniversitetets skogsvetenskapliga utbildningar, har en väldigt stor betydelse när det gäller att stimulera unga människor till en högskoleutbildning. Västerbotten är också väl försörjt med högskoleplatser. Vi har som jämförelse drygt tre procent av landets alla 20-åringar, men nästan sex procent av alla högskoleplatser, säger Lars Lustig chef vid Studentcentrum, Umeå universitet.

Läsåret 2003/2004 började nära 50 000 svenska ungdomar under 26 år att studera på högskolan. Det innebär att 47 procent av ungdomarna i en årskull går vidare till högre studier. Regeringens 50-procentsmål är alltså mycket nära.

Högskoleverket konstaterar att det finns stora variationer mellan länen. Det skiljer över 15 procentenheter mellan Uppsala län som har den högsta andelen högskolenybörjare (57,1 procent) och Dalarnas län som har den lägsta andelen (41,5 procent).

Skillnaderna mellan kommunerna är ännu större. I topp ligger Lund där 75 procent studerar vidare. Längst ned i listan finns Haparanda med en övergång på 25,9 procent. Umeå kommun placerar sig på nionde plats med en övergång på 59,9 procent.

De regionala variationerna är tämligen stabila från år till år. Skillnaderna beror på flera olika faktorer. Den sociala sammansättningen i regionen har betydelse, eftersom barn till föräldrar med hög utbildning läser vidare i större utsträckning än andra. Närheten till en högskola eller ett universitet påverkar också, liksom den lokala arbetsmarknadens möjligheter. Ofta samspelar flera faktorer.

Kvinnorna har redan passerat 50-procentsmålet med bred marginal. 54,5 procent av alla kvinnor påbörjar högskolestudier före 26 års ålder. Männens övergång ligger däremot långt ifrån målet – endast 40,5 procent läser vidare. Övergångsfrekvensen är högre för kvinnor än män i alla län och i alla kommuner, förutom Bjurholms kommun i Västerbottens län.

HSV:s rapport finns på:
web2.hsv.se/publikationer/analyser/2005/analys_050322.pdf

Redaktör: Carina Dahlberg