"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-20

Västerbotten ett län i stark tillväxt

NYHET En konjunkturrapport för våren 2011, från Umeå universitet, visar att bruttoregionprodukten, BRP, ökar. Prognosen för länets förädlingsvärde visar en ökning med 3,9 % till 84 miljarder kronor under 2011. Det är en kraftig uppgång som följer uppgången i riket som helhet.

Rapporten kommer från Centrum för regionalvetenskap, CERUM, vid Umeå universitet.

– Västerbotten följer den allmänna trenden för landet. Konjunkturinstitutets senaste prognos visar på en ökning av BNP med 4,2 % under 2011, säger Lars Westin, föreståndare för CERUM och professor i regionalekonomi.

Bilden av ett län i stark tillväxt stöds av den senaste sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningen första kvartalet var 123 300 personer, vilket är en ökning med 4,8 % sedan samma kvartal förra året. Det är en betydligt större sysselsättningsökning än i Sverige som helhet där ökningen var 2,8 %. Minskningen av arbetslösheten var dessutom dubbelt så stor i Västerbotten som i riket, nämligen med 2 400 personer eller 20,3 % .

– Det är tydliga tecken på en stark återhämtning för Västerbotten efter senaste krisen men utmaningarna för framtiden kvarstår, konstaterar Anna Norin, Region Västerbotten.

Befolkningen i Västerbotten uppgick till 259 286 personer sista december 2010. Det innebär en ökning med 0,3 % jämfört med året före. Ökningen var inte lika stor som för riket där befolkningen ökade med 0,8 %.

Konjunkturläget i korthet: •En majoritet av länets kommuner har sett en minskning av andelen öppet arbetslösa •Offentlig sektor i Västerbotten sysselsätter större andel av de förvärvsarbetande jämfärt med riket •Västerbotten har relativt stor andel av kapitalstocken i den offentliga sektorn •En liten folkökning i länet som helhet under 2010 men ökningen är inte jämnt fördelad •Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan utom norden födda och inrikes födda är större än i riket •I åldersgruppen 20–30 år har samtliga kommuner en stor andel inflyttade • Överlag bor västerbottningarna koncentrerat i samhällen och inte utspridda över länets yta
•Västerbotten som helhet är rikare 2010 än 1998 i termer av småhuskapital

Konjunkturläget i sin helhet med bilder och diagram Direkt till rapporten

Kontaktpersoner: Anna Norin, Region Västerbotten
E-post: anna.norin@cerum.umu.se
Tel: 070-396 57 03

Lars Westin, föreståndare CERUM, Umeå universitet (Är i Japan, åter måndag)
E-post: lars.westin@econ.umu.se
Tel: 070-571 65 71

Thomas Westerberg, Region Västerbotten
E-post: thomas.westerberg@regionvasterbotten.se
Tel: 070-536 57 49

För distribution av rapport kontakta, Fredrik Björkman, CERUM
E-post: fredrik.bjorkman@cerum.umu.se
Tel: 090-786 51 55

Redaktör: Carina Dahlberg