"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-14

Västerbottens elever hjälper forskare att undersöka risker

NYHET Vilka risker upplever Västerbottens barn och ungdomar i sin vardag? Det ska nu forskare kartlägga som en del av vetenskapsfesten Forskarfredag. Barnen fotograferar själva situationer, platser eller föremål som de upplever som riskfyllda.

Aldrig tidigare har man på detta sätt undersökt vad unga själva definierar som riskfyllt. Forskningen har oftare handlat om att mäta risker för särskilt utsatta barn, samtidigt som de allra flesta olyckor inte drabbar just riskgrupper och uppstår i vardagliga situationer.
– Jag vill veta vilka risker barnen ser i sin omgivning, och om barn i olika åldrar och på stora och små orter lägger märke till olika risker. Med den kunskapen kan vi förbättra riskkommunikationen, och i förlängningen öka deras trygghet, säger Erika Wall, forskare i sociologi vid Risk and Crisis Research Center på Mittuniversitetet.

Under flera år har vetenskapsfesten Forskarfredag genomfört massexperiment där skolelever samlat in data. I år medverkar de för första gången i samhällsvetenskaplig forskning. – Barnen får fotografera med egna mobiler eller kameror, på samma sätt som de brukar kommunicera med varandra. Eleverna får själva ta kommandot och bestämma vad just de tycker är riskfyllt, säger Erika Wall.
Alla skolor i Sverige med elever i alla åldrar är välkomna att medverka i riskförsöket och deltagande är kostnadsfritt. Undersökningen kommer att pågå under september och anmälan har just öppnat. Resultaten och slutsatserna publiceras i slutet av året.

Massförsöket är en del i Forskarfredag som äger rum den 28 september. I Umeå är barn och vuxna välkomna att lyssna på föreläsningar, prova på forskning, experimentera och komma forskare nära. Aktiviteterna är öppna för alla, med barn och unga som en särskilt viktig målgrupp. Forskare från Umeå universitet medverkar också på aktiviteter under Forskarfredag i Örnsköldsvik och Skellefteå.

EU-kommissionen har utlyst den fjärde fredagen i september till Researchers’ Night som firas över hela Europa. I Sverige kallas dagen Forskarfredag och har anordnats sedan 2006. Arrangör av Forskarfredag Umeå är Umeå universitet.

ForskarFredag och massförsöket samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Mer information och pressbilder finns på www.forskarfredag.se

För information om massexperimentet, kontakta gärna:

Karin Larsdotter, Vetenskap & Allmänhet, projektledare ForskarFredag Sverige Telefon: 070-255 38 91
E-post: karinl@v-a.se

För information om Forskarfredag Umeå, kontakta gärna:

Karin Wikman, projektledare ForskarFredag Umeå universitet Telefon: 070-610 08 05
E-post: karin.wikman@adm.umu.se

Forskarfredag är en del av EU-kommissionens initiativ Researchers' Night. Dagen firas samtidigt i hela Europa. Föreningen Vetenskap & Allmänhet samordnar evenemang på 28 orter i Sverige. Syftet är att öka intresset för forskning och förmedla att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Se www.forskarfredag.se

Redaktör: Karin Wikman