"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-04

Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel 2016-2018

NYHET Universitetslektor Pernilla Lif Holgersson har tilldelats Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel 2016-2018 för projektet ” Oral microbiota in Health and Disease”.

Universitetslektor Pernilla Lif Holgersson har tilldelats Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel 2016-2018 för projektet ” Oral microbiota in Health and Disease”.

Av 50 behöriga sökande var 14 kvinnor (28 %). Antalet yngre forskare var 15 (30 %).

Yngre och seniora forskare prioriterades i respektive kategori.

Tio spjutspetsprojekt tilldelas vardera 2 610 000 kr och fördelas till tre yngre forskare varav en kvinna, och sju seniora forskare varav två kvinnor.

Redaktör: Sari Korva