"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-25

Vattenfall delar ut priser till energiingenjörer

NYHET Vattenfalls priser för bästa examensarbete 2004 inom ingenjörsutbildningarna tilldelas Maria Boman, Urban Wikedal samt Johan Brändström och Per Olsson vid Umeå Tekniska högskola. Prisutdelningen äger rum i dag den 25 januari kl. 11.00 i Aula Nordica.

Priserna delas ut ur Vattenfalls donation 1997 till universitetet och utgörs av ett högskoleingenjörspris på 5 000 kr och två civilingenjörspris på 10 000 kr vardera.

Ett av civilingenjörspriserna går till Maria Boman, civilingenjörsprogrammet energiteknik. Hon belönas för sitt examensarbete ”The Solar Contribution to the energy use for heating of residential buildings.” Maria Boman har vidareutvecklat en modell för energianvändningen i byggnader enligt den Europeiska standarden EN 832 så att den även tar hänsyn till solvärmetillskottet i ett bostadshus värmebehov.

Det andra civilingenjörspriset går till Johan Brändström och Per Olsson för deras examensarbete ”Värmeöverföring med polymerflänsar”. Examensarbetet har utförts som ett uppdrag hos ABB Research, Västerås, för teknologie magister examen inom energiteknik. Syftet var att undersöka hur parametrarna strålning, konvektion och ledning påverkar kylningen av en ny typ av oljefria, självbärande, polymerinneslutna högspänningskondensatorer, DryQ.

Högskoleingenjörspriset går till Urban Wikedal, högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik. Han tilldelas priset för sitt examensarbete ”Utvärdering av energianvändning och kylvattensystem hos Plastex AB i Skellefteå.” Examensarbetet har utförts som ett ”Akademiker i Företag”-uppdrag hos Plastex AB.
Urban Wikedal har identifierat energiflödet i tillverkningen och lokalerna, trots ett magert underlag. Resultatet visar på en rad möjliga kort- och långsiktiga åtgärder för kostnadsbesparingar.

Se även Vattenfalls pressmeddelande: vattenfall.se/om_vattenfall/press/pressmeddelanden/pressmedd.asp?id=114487

För ytterligare information, kontakta:

Sverker JohanssonTelefon: 090-786 74 04
E-post: sverker.johansson@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman