"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-01

Vattenfall prisbelönar ingenjörer i Umeå

NYHET Tre nyblivna ingenjörer vid Tekniska Högskolan, Umeå Universitet, premieras idag av Vattenfall med priser för bästa examensarbete 2006 inom ingenjörsutbildningarna. Priserna går till Sigrid De Geyter och Tilda Nordin från Umeå samt Anders Wiberg från Jakobsberg.

Priserna utdelas ur Vattenfalls donation 1997 till universitetet och utgörs av ett högskoleingenjörspris på 5 000 kr och två civilingenjörspris på 10 000 kr vardera. I årets urval deltog tio arbeten inom energiområdet, som alla enligt juryns bedömning var intressanta, väl genomförda och av hög klass.

Det ena civilingenjörspriset går till Sigrid De Geyter. Hon får det för sitt arbete inom forskningsområdet svavels inverkan på oönskad bäddagglomerering (hopklumpning) vid förbränning av biobränsle i fluidiserade bäddar. Det har utförts vid Vattenfall Utveckling AB för civilingenjörsexamen inom Energiteknik.

Det andra civilingenjörspriset går till Tilda Nordin. Hennes arbete, inriktat på det viktiga men komplicerade området reducering kväveoxidutsläpp och med en handgriplig tillämpning i en processindustris ångpanna hos SCA Packaging Obbola AB. Arbetet har gjorts för civilingenjörsexamen inom Energiteknik.

Högskoleingenjörspriset tilldelas Anders Wiberg, som får det för sin genomlysning av förutsättningarna för att producera fjärrkyla med absorptionskylmaskin inom den kraftvärmebaserade fjärvärmeanläggningen hos Fortum Värme AB i Hudiksvall. Examensarbetet har utförts inom högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik.

Priserna överlämnades av Gunnar Jonasson, Vattenfall Norden, vid en prisceremoni under Vattenfalls företagskväll klockan torsdag 31 maj i NTK:s nya kårhus Origo. Mer information om Vattenfalls studentaktiviteter finns på www.vattenfall.se/sv/student.htm

För vidare information kontakta: Bengt Hallberg, Vattenfall Business Services Nordic AB, Umeå Telefon 090-151376, 070-5828049
E-post: bengt.hallberg@vattenfall.com

Redaktör: Karin Wikman