"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-31

Vattenfall prisbelönar ingenjörer i Umeå

NYHET Fyra nyblivna ingenjörer vid Tekniska högskolan premieras idag av Vattenfall med priser för bästa examensarbete 2005 inom ingenjörsutbildningarna. Priserna går till Erik Eriksson, Conny M Eriksson och Lars Wikman från Umeå samt Johan Stenlund från Skellefteå.

Priserna utdelas ur Vattenfalls donation 1997 till universitetet och utgörs av ett högskoleingenjörspris på 5 000 kr och två civilingenjörspris på 10 000 kr vardera. I årets urval deltog nio arbeten inom energiområdet, som alla enligt juryns bedömning var intressanta, väl genomförda och av hög klass.

Det ena civilingenjörspriset går till Lars Wikman. Hans arbete, inriktat på att minska miljöbelastningen från måleriet hos Volvo Lastvagnar AB i Umeå, har gjorts för civilingenjörsexamen inom teknisk biologi.

Det andra civilingenjörspriset går till Johan Stenlund. Han får det för sitt arbete rörande lönsamhet med mera för en ackumulatortank ansluten till Umeå Energis fjärrvärmenät. Arbetet har gjorts för teknologie magisterexamen inom energiteknik.

Högskoleingenjörspriset delas av Erik Eriksson och Conny M Eriksson, som får det för sin energiinventering av GE Healthcares industrifastighet i Umeå. Examensarbetet har utförts inom högskoleingenjörsprogrammet energiteknik.

Priserna överlämnas av Margaretha Engström, Vattenfall, vid en prisceremoni under arbetsmarknadsdagen Uniaden klockan 11.00 tisdag 31 januari i Aula Nordica i Universumhuset vid Umeå universitet, direkt efter gästföreläsningen (se arbetsmarknadsdagen Uniadens program, www.uniaden.com).
Media är välkomna att närvara.

Bilder från utdelningen samt juryns utlåtanden kommer att läggas ut i anslutning till detta pressmeddelande på www.vattenfall.se/om_vattenfall/press/pressmeddelanden

Mer information om Vattenfalls studentaktiviteter finns på www.vattenfall.se/student

För vidare information kontakta: Bengt Hallberg, Vattenfall Business Services Nordic AB, Umeå, telefon 090-151376, mobil 070-5828049, e-post: bengt.hallberg@vattenfall.com

Redaktör: Karin Wikman