"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-10

Växter får mindre frön om enzym saknas

NYHET För att en växt ska kunna ta upp näring på bästa sätt måste många små detaljer klaffa. De kemiska händelseförloppen knuffas igång av enzymer. Meng Meng, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt ett enzym som visat sig påverka växters förmåga att bilda frön.

Enzymet är ett protein som heter UGPase. Det är viktigt för att ämnesomsättningen ska fungera, inte bara hos växter utan även hos människor och djur. Meng Meng har i sin avhandling undersökt hur dessa proteiner och de gener som kodar för dem fungerar. Hon har också undersökt hur proteinernas och genernas aktivitet slås av och på.

I både backtrav och asp finns två väldigt lika UGP-gener som kan delas upp i två kategorier. Den ena genen är nödvändig för artens överlevnad, den finns i all vävnad och gör att tillväxten blir normal. Den andra genen fungerar ungefär som en vikarie som hjälper till vid behov, dess aktivitet verkar vara lägre i de flesta vävnader som testats.

De båda generna har också visat sig ha olika aktivitet då en växt blir stressad, till exempel vid låga temperaturer. I försök har Meng Meng och hennes kollegor knockat ut en av eller bägge generna. De har då upptäckt att växten får en normal tillväxt även om enzymaktiviteten bara är en tiondel jämfört med den hos vildväxande växter.

Ämnesomsättningen fungerar alltså trots detta som den ska och forskarna har knappt funnit några förändringar i växtens kolhydratinnehåll. Däremot fick dessa växter en signifikant minskad förmåga att fortplanta sig och överleva när försöken gjordes i fält; de växter som hade den lägsta enzymaktiviteten producerade närmare 50 procent mindre frön jämfört med vildväxande växter. Därför har forskarna kunnat dra slutsatsen att enzymet inte begränsar växtens tillverkning av kolhydrater. Färre frön innebär i förlängningen att växtartens överlevnad hotas.

Fredagen den 12 september försvarar Meng Meng, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”The role of UDP-glucose pyrophosphorylase in plants”. Disputationen äger rum kl 10.00 i KB3B1, KBC-huset, Umeå universitet.

Fakultetsopponent är professor Javier Pozueta-Romero, University of Navarra, Spain.

För ytterligare information, kontakta: Meng Meng, institutionen för fysiologisk botanik Telefon: 090-786 93 70
E-post: meng.meng@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman