"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-28

Växtforskare i Umeå och Köpenhamn tecknar avtal om samarbete

NYHET Umeå Plant Science Centre (UPSC) har tecknat ett samarbetsavtal med en av Nordens starkaste forskningsmiljöer inom växtforskning, Center forMolekylær Plantefysiologi (PlaCe) i Köpenhamn. Syftet är att stärka den nordiska växtforskningen.

Center for Molekylær Plantefysiologi (PlaCe) är en del av den Konglige Veterinær- of Landbohøjskole (KVL) i Frederiksberg, Köpenhamn, Danmarks motsvarighet till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Samarbetsavtalet har som mål att stärka den nordiska forskningen inom växtbiokemi, växtmolekylärbiologi och växtbioteknik. Båda parter har för avsikt att avsätta medel för samarbetet. Gemensamma forskningsprojekt har funnits sedan tidigare men diskussionerna om ett fördjupat samarbete startade hösten 2005.

UPSC och institutionen på KVL kompletterar varandra vad gäller tekniker och forskningsprofiler, framförallt inom områdena fotosyntes, stress och cellväggens biologi. UPSC har ett starkt fokus mot skogsforskning, medan KVL är inriktat mot jordbruket. Även inom undervisning och forskningsinformation kommer förhoppningsvis samarbetet att stärka bägge parter. Det finns långt gående tankar på att utvidga samarbetet till andra länder i Norden för att på sikt skapa ett nordiskt ”Centre of Excellence” inom experimentell växtbiologi.

– För att vara med i forskningens elitdivision krävs inte bara att man själv är ledande, utan att man också har byggt upp ett nätverk av andra starka forskningsinstitutioner som kan bidra med världsunik kompetens inom olika områden, säger Göran Samuelsson, föreståndare för UPSC.

UPSC är en centrumbildning som består av institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. UPSC bildades 1999 och har sedan dess utvecklats till norra Europas ledande forskningsmiljö inom experimentell växtforskning. Förra året utsågs UPSC till den bästa arbetsplatsen utanför USA för postdoktorer av tidskriften The Scientist. Läs mer om Center for Molekylær Plantefysiologi (PlaCe) och institutionen för växtbiologi vid KVL på www.plbio.kvl.dk.

För ytterligare information, kontakta: Göran Samuelsson, Umeå Plant Science Centre, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Universitet. Telefon: 090-786 5694, 070-6455039
E-post: goran.samuelsson@plantphys.umu.se

Ove Nilsson, Umeå Plant Science Centre, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. Telefon: 090-786 8487, 070-286 9082
E-post: Ove.Nilsson@genfys.slu.se

Hemsida: www.upsc.se

Redaktör: Karin Wikman