"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-03-15

Växthuseffekten och Kyotoprotokollet – bakgrund, möjligheter och det politiska spelet

NYHET Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå, inbjuder forskare och allmänhet till ett seminarium den 18 mars där frågan om klimatförändringar synas från flera håll. Vad kan politiker, företagare eller du själv göra för att minska växthuseffekten?

Flera av världens ledande klimatforskare är övertygade om att förbränningen av fossila bränslen är huvudorsak till den ökande växthuseffekten. Från naturvetenskapens sida är det mer eller mindre accepterat att vi har en globalt pågående och utsläppsbetingad klimatförändring.

I december 1997 kom de industrialiserade länderna överens om att minska utsläppen av de gaser som anses bidra till växthuseffekten i Kyoto-protokollet. Protokollet är en internationell handlingsplan för att minska klimatförändrande utsläpp. Nationella detaljåtaganden regleras eller kommer att regleras i ytterligare internationella förhandlingar.

Mer oklart är hur man från samhällets håll ser på frågan. Hur ska vi hantera problemet i en vardagsrealitet? Såväl den tänkta klimatutvecklingen som den pågående debatten kan framstå som oklara och därmed oroande. Ur ett samhällsperspektiv står vi inför stora tekniska och politiska problem.

Hur skall frågorna hanteras på olika samhällsplan – tekniskt, ekonomiskt, politiskt, lokalt respektive globalt? Vilka effekter kommer politiska beslut att få för den enskilda människan? Hur skall vi till exempel kunna använda skogen som kolsänka för att binda kol i trädbiomassan, samtidigt som vi vill använda trädbiomassan som energikälla för att ersätta fossila bränslen? Hur hanterar vi utvecklingen av bilismen?

Alla vill vi ha tillgång till det som förefaller vara frihet, välstånd och framåtskridande. CMF, Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå, inrättades av regeringen 1987 för att främja miljövetenskaplig forskning i Umeå. CMF:s målsättning är att stärka och vara en pådrivande kraft för högkvalitativ tvärvetenskaplig miljöforskningssamverkan mellan myndigheter och universitet i Umeåregionen.

Med detta seminarium vill vi skapa en mötespunkt för forskare inom olika discipliner, samt ett möte mellan forskare och allmänhet.

Seminariet hålls i KB-huset (KBC) , stora hörsalen, Umeå universitet

Se karta: www.umu.se/umu/om_umu/kartor/karta_campus.html

Program:

09.00 Välkommen Ingrid Fängmark

09.20 Klimatfrågan som politisk utmaning Katarina Eckerberg

09.40 Aktuella frågeställningar i de internationella klimatförhandlingarna Anders Turesson

Paus

10.20 Klimatförändringar i Arktis i ett globalt perspektiv Erland Källén

10.40 Hur påverkar globala förändringar nordkalotten? Carina Keskitalo

11.00 Hur påverkar nordliga ekosystem växthuseffekten och hur påverkar växthuseffekten nordliga ekosystem? Mats Nilsson

11.20 Frågor

Lunch

13.00 Hur osäker är klimatförändringen? Markku Rummukainen

13.20 Hur mycket kan och bör vi minska utsläppen av växthusgaser? Perspektiv på klimatpolitik för de kommande hundra åren. Fredrik Hedenus

13.40 Klimatkonventionen höjer rapporteringskraven från skogen. Göran Ståhl

14.00 Frågor Paus

14.40 Gärna globalt ansvar, men inte kan jag avstå från bilen. Riskkommunikationens dilemma. Rolf Hedqvist

15.00 Systematisk miljöledning. Din väg till Kyotoprotokollet Mats Ahlberg

Paus

15.30 Paneldebatt Katarina Eckerberg

Kontaktperson:

Ulf Segerström, föreståndare för CMFTel: 090-786 69 89
E-post: ulf.segerstrom@svek.slu.se

Mer information om CMF:

www.umu.se/cmf/

Redaktör: Carina Dahlberg