"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-25

Växtprofessor Markus Schmid utsedd till Wallenberg Scholar

NYHET Wallenbergstiftelserna tillkännagav i dag namn på 22 nya Wallenberg Scholars. Markus Schmid, professor på Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet som är del av Umeå Plant Science Centre, är en av dem. Han får ett anslag på totalt 18 miljoner kronor över fem år som han fritt kan investera i sin forskning.

Text: Ingrid Söderbergh

Markus Schmid forskar om blomningsprocessen i växtmodellarten backtrav, Arabidopsis thaliana. Han vill förstå vilka miljöfaktorer som påverkar växtens beslut att börja blomma och hur det regleras i växten. I projektet, som nu fått anslag av Wallenberg, kommer Markus Schmid att fokusera på effekten av temperaturvariationer inte bara på blomning, utan generellt på backtravs tillväxt och utveckling.

– Det är en stor ära att utnämnas till Wallenberg Scholar. Det ger mig och min grupp medel i fem år så att vi verkligen kan fokusera på vår forskning. Detta projekt är inspirerat av observationer som vi gjorde när jag fortfarande arbetade i Tyskland för flera år sedan, säger Markus Schmid, gruppledare vid Umeå Plant Science Centre, UPSC, och professor på Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.

I Tyskland fann Markus Schmid och hans kollegor en mutant av backtrav som växer normalt vid 23 grader Celsius, men visar starka utvecklingsfel när den odlas vid 16 grader Celsius. Nu vill forskargruppen förstå inte bara de molekylära mekanismer som ligger till grund för denna defekt, utan också vad som styr växtens utveckling som svar på förändrade temperaturer i allmänhet.

– Till skillnad från de flesta djur har växter förmågan att låta växa nya organ under hela sitt liv. Var ett nytt organ bildas är i stor utsträckning genetiskt bestämt. Men det nya organets tillväxt och dess slutliga form påverkas av många miljösignaler, inklusive temperatur. Denna "fenotypiska plasticitet" tillåter växter att anpassa sig snabbt och flexibelt till förändringar i sin miljö och säkerställer deras överlevnad, förklarar Markus Schmid.

Markus Schmid kommer i projektet att fortsätta arbeta med backtrav och fokusera på speciella vävnader, så kallade meristem, som innehåller stamceller. Alla nya organ härrör från dessa stamceller som sakta delar sig och differentierar sig för att bilda olika specifika organ. Markus Schmid och hans grupp kommer att studera hur denna process påverkas av temperatur och de ska försöka identifiera de gener som är involverade i denna process.

– Vi är glada för Markus skull och att UPSC nu har en till Wallenberg Scholar. Jag är själv en Wallenberg Scholar och tycker att detta är det finaste anslag som man kan få eftersom det ger dig stor frihet att utföra fri forskning som bedrivs av ren nyfikenhet. Markus Schmids forskning är till sin karaktär grundforskning och kommer att vara till nytta för jordbruket och skogsbruket för att utveckla nya växtarter som kan klara ett föränderligt klimat, säger professor Ove Nilsson, föreståndare för Umeå Plant Science Centre vid Umeå universitet.

Wallenberg Scholar-programmet riktar sig till seniora forskare i Sverige. Finansieringen ska göra det möjligt för dem att koncentrera sig på sin forskning utan att drabbas av brist på finansiering. Pengarna kan användas fritt för forskning utan särskilda krav. Efter fem år utvärderas alla Wallenbergs Schoolars och de bästa kan få förlängning av bidraget i ytterligare fem år.

Text: Anne Honsel/Ingrid Söderbergh

Biografi

Markus Schmid föddes 1970 i Rosenheim, Tyskland. Han studerade biologi vid det tekniska universitetet i München och disputerade 1999 i växtbiologi. Åren 2000–2002 var han postdoktor på växtbiologilaboratoriet vid Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, USA. Därefter rekryterades han till Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi i Tübingen, Tyskland. Åren 2003–2013 undervisade och habiliterade (motsvarande att bli docent i Sverige) han vid Eberhard Karls universitet i Tübingen.

Markus Schmid har deltagit i flera forskningskonsortier, varit medorganisatör för flera internationella konferenser och workshops och är ad hoc reviewer för flera vetenskapliga tidskrifter och forskarråd. Åren 2010–2015 var Markus Schmid ledamot i den biologisk- medicinska sektionen vid Max Planck-sällskapet. Sedan maj 2015 är han professor på Institutionen för växtfysiologi vid Umeå universitet.

Mer läsning

Läs mer om Markus Schmids forskning på KAWs hemsida

Läs pressmeddelandet från Umeå universitet

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Markus Schmid
Professor (tjänstledig)
E-post
E-post