"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-25

Två forskare vid Umeå universitet utses till Wallenberg Scholars

NYHET Umeåforskarna Lotta Vikström och Markus Schmid tilldelas 18 miljoner kronor vardera av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning.

Text: Per Melander

Vid Umeå universitet är det Lotta Vikström, professor i historia och Markus Schmid, professor i fysiologisk botanik, som uppmärksammas av Wallenbergsstiftelserna. Lotta Vikström studerar bland annat hur funktionsnedsättningar påverkar individ, familj och samhälle medan Markus Schmid studerar växternas anpassning till omgivningen.

– Det är väldigt roligt att två av våra mest framstående forskare tilldelas den här typen av stöd, som både innebär möjlighet till strategisk långsiktighet i den forskning som de bedriver, men också möjlighet till ökat risktagande. Det är två viktiga förutsättningar för att forskning ska bli framgångsrik, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Enligt Wallenbergsstiftelserna är avsikten med dessa forskningsmedel att forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med en mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också forskarna en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

– Fri forskning är precis vad det låter som. Det är forskarna som med sin egen nyfikenhet och kunskap bestämmer vad de vill forska om. Stiftelsen ställer inga krav på resultat. Det är tillåtet att misslyckas om så skulle vara. Men historien har visat att det är genom den fria grundforskningen som mest ny kunskap vunnits, säger Peter Wallenberg, Jr ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

– Individuella anslag är en prioriterad anslagsform inom Stiftelsen. Stiftelsen står för närmare 60 procent av alla långsiktiga, fria anslag till seniora forskare i Sverige. Vi vill ge Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt pröva sina idéer utan att de ska behöva oroa sig för finansieringen. Vi tror att stöd till den enskilde forskarens drivkraft, och möjligheten att organisera forskningen på det sätt de själva anser är mest effektivt, gynnar den vetenskapliga processen och kan leda till oväntade genombrott, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

I och med årets anslagsbeslut finns 63 aktiva Wallenberg Scholars. Nästa omgång Wallenberg Scholars utses 2023.

Läs mer om Lotta Vikströms projekt

Läs mer om Markus Schmids projekt

Läs mer om forskarna och deras forskning på kaw.wallenberg.org