"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-01

Växtprofessor tilldelas Umeå universitets förtjänstmedalj

NYHET Styrelsen för Umeå universitet har beslutat att senior professor Marianne Sommarin tilldelas Umeå universitets förtjänstmedalj 2019. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet.

Text: Ingrid Söderbergh

– Det känns fantastiskt roligt och framför allt väldigt hedrande. Det betyder såklart väldigt mycket att få en utmärkelse av denna dignitet som ger uppmärksamhet för den verksamhet man bedrivit, säger Marianne Sommarin, senior professor på institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.

Umeå universitets förtjänstmedalj är universitetets finaste utmärkelse och delas ut vart tredje år till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Medaljen har delats ut vid 20 tillfällen mellan åren 1985-2018. Vid sidan av Marianne Sommarin erhåller också professor emerita Astrid Norberg, Institutionen för omvårdnad, förtjänstmedalj 2019.

Motiveringen löd:
"Marianne Sommarin har förtjänstfullt verkat för att utveckla och stärka Umeå universitet, inte minst genom sina uppdrag i en rad nationella forskningsinfrastrukturer och som vicerektor samt som rektors rådgivare. Marianne Sommarin har med ett tydligt, engagerat och uppskattat ledarskap bidragit till universitetets bästa och är sammanfattningsvis en mycket välförtjänt mottagare av universitetets förtjänstmedalj".

Marianne Sommarin kom som gästprofessor till Umeå Plant Science Centre, UPSC, och Institutionen för fysiologisk botanik 2003 och har sedan 2008 huvudsakligen arbetat med universitetsledningsuppdrag.

– Många av uppdragen har medfört stora utmaningar men varit väldigt givande, utvecklande och roliga att få jobba med. Framför allt tänker jag med stolthet på de aktiviteter vi genomfört som stöder unga forskare i deras karriär och då särskilt karriärbidragsstöden samt utveckling och etablering av de fakultetsöverskridande forskningsledarskapsprogrammen för forskare i olika stadier av karriären, säger Marianne Sommarin.

Vad är dina planer framöver?

– Jag fortsätter med de styrelseuppdrag jag har kvar, bland annat som ordförande för den svenska synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund och därutöver försöker jag att ta tillvara pensionärslivet på bästa sätt, säger Marianne Sommarin.

Text: Ingrid Söderbergh

Biografi:

Marianne Sommarin disputerade 1983 i biokemi vid Lunds universitet och utsågs till professor i växtbiokemi år 2000. Hon rekryterades som gästprofessor till Umeå Plant Science Centre, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet 2003, utsågs till professor 2008 och är sedan 2018 senior professor i växtbiokemi vid institutionen.
Hon har varit ledamot i flera av NFRs/VRs beredningsgrupper mellan 1992-2003 samt ledamot i NT-rådet 2004-2008, därefter vicerektor med ansvar för forskning inklusive forskningsinfrastruktur samt forskarutbildning vid Umeå universitet 2008-2016, därefter rektors rådgivare med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur 2016-2018. Marianne Sommarin har byggt upp och lett två nationella forskarskolor (SSF- resp. VR-finansierade – den senare var KBC Forskarskola), 1996-2014. Nuvarande nationellt styrelseuppdrag är som ordförande i MAX IVs styrelse (2013-2019).


Fakta om Umeå universitets förtjänstmedalj:

Umeå universitets förtjänstmedalj delas ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Mottagare av medaljen kan såväl vara anställd vid universitetet som extern respektive vara i aktiv förvärvsålder eller pensionerad/emeriterad. Fakultetsnämnder och Lärarhögskolan, fackliga huvudorganisationer respektive studentkårer vid Umeå universitet äger rätt att föreslå mottagare av förtjänstmedaljen.
En kommitté bestående av universitetsstyrelsens ordförande, en av lärarrepresentanterna och en av studentrepresentanterna föreslår universitetsstyrelsen en mottagare av medaljen utifrån de nomineringar som inkommit.

Pressmaterial

Pressbild. Foto: Elin Berge

För mer information, kontakta gärna:

Marianne Sommarin
Professor emerita, övrig/annan befattning
E-post
E-post