"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-10

Veckans humanist: Eva-Lena Bergström

NYHET Veckans humanist är Eva-Lena Bergström, avdelningschef för Arkiv och bibliotek på Nationalmuseum och forskare.

Text: Per Melander

Hur ser din väg till humaniora ut?

– Från barn- och ungdomens läsupplevelser, via litteratur- och sedan konstvetenskap vid Stockholms universitet till sommarjobb som guide vid Drottningholms slottsteater. Därefter studier i idé- och lärdomshistoria och ett vikariat på halvtid som kultursekreterare med ansvar för konsten (konstsekreterare) i Botkyrka kommun.

– Där producerade jag bland annat en uppmärksammad utställning ”Kommun” tillsammans med konstnären Stefan Karlsson. Vi bjöd in tio samtida konstnärer att visa sina verk i lika många kommunaltjänstemäns kontorsrum och i konsthallen visade vi föremål från kontoren uppställda i montrar. Vikariatet i Botkyrka varade i två år och följdes av en motsvarande anställning i Nacka kommun.

– Nacka var under 90-talet expansivt och framåtblickande och kulturen fick gott om resurser. Där stannade jag i tio år och arbetade med utställningar, kommunens konstsamling och utsmyckning i offentlig miljö. Under de två sista åren var jag biträdande kulturchef. Detta var mitt bagage när jag därefter anställdes som avdelningschef för Konstförmedlingen vid Nationalmuseum 2003.

– Nationalmuseum har sedan dess varit min arbetsplats. Under hela mitt arbetsliv har jag bedrivit studier i humaniora – fil.kand; fil.mag och under perioden 2013- 2018 doktorandutbildning i museologi vid Umeå universitet.

Vad betyder humaniora för dig?

– Humaniora har ytterst givit mig en fördjupad förståelse för vem jag är. Med stöd av teorier och begrepp har min nyfikenhet, analytiska förmåga och mitt kritiska tänkande ständigt utvecklats, vilket öppnat för nya perspektiv på historien, samtiden och framtiden.

– Jag instämmer i författaren Margaret Atwoods reflektion: ”Det är genom konsten vi låter vår mänsklighet komma till uttryck, i alla dess dimensioner. Genom konsten stiger vi ner till den mänskliga naturens nedersta djup, höjer oss till dess högsta höjder, och färdas däremellan.” DN 7/5 2020

Vad jobbar du med idag?

– Jag är avdelningschef för Arkiv och bibliotek på Nationalmuseum och forskare.

Vad är din drivkraft i jobbet? 

– Kunniga, motiverade och kreativa medarbetare. Att åstadkomma en tillgänglig och stark infrastruktur för såväl intern som extern kunskapsuppbyggnad och forskarservice. Att få möjlighet att bedriva egen forskning.

Vad är roligast i jobbet?

– Att tillsammans med medarbetare och kollegor få arbeta med att tillgängliggöra museets outsinligt rika och intressanta arkivmaterial. Att bedriva forskning om Nationalmuseums utställningar. Att producera utställningar för Gamla biblioteket i Nationalmuseibyggnaden med material ur Konstbibliotekets-, arkivets och bildarkivets samlingar.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kurser eller program inom humaniora?

– Sök! Humanisters och intellektuellas kritiskt reflekterande röster behövs för att värna kulturens, historiens, språkens och demokratins roll i dagens och framtidens samhälle. Forskningen väcker frågeställningar och ger oss nya fördjupande och breddande perspektiv, ämnesområdet är i ständig omförhandling.