"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-08 Uppdaterad: 2021-10-06, 17:03

Veckans humanist: Peter Henning

NYHET Veckans humanist är Peter Henning, universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet.

Text: Per Melander

Hur ser din väg till humaniora ut?

– Förstått som bildningsgång: tämligen rak!

Vad betyder humaniora för dig?

– Humaniora är ett begrepp som lätt blir en projektionsyta för olika nostalgiska begär. I andra sammanhang riskerar det istället att reduceras till en fråga om individuellt självförverkligande och kreativt kapital. Men som en klok person skrev inbegrep den äldre humanismen, förutom kärleken till böcker, även en tro på människans förmåga till godhet – och på det jordiska livets helighet och storhet.

– Till detta kunde man lägga nödvändigheten att utmana och överskrida det egna jaget. Med risk för att framstå som högtravande och nostalgisk vill jag gärna att tro att en sådan definition kan vara giltig än idag.

Vad jobbar du med?

– Jag är docent i litteraturvetenskap, bland annat med ansvar för kandidatprogrammet i litteraturvetenskap och kreativt skrivande

Vad är din drivkraft i jobbet? 

– Det gamla vanliga: ära, berömmelse, att någon gång få skriva något vackert och tänkvärt. Men också viljan att ge våra studenter fler perspektiv på tillvaron, att introducera dem för nya (ibland störiga, ofta sedan länge döda) bekantskaper; följeslagare vid vars sida nya samtal och gemenskaper blir möjliga.

Vad är roligast i jobbet?

– Mina kollegor. Arbetet som lärare och forskare, särskilt inom humaniora, är i perioder en mycket ensam sysselsättning. Därför är jag är väldigt tacksam för att ingå i sammanhang där jag också får möjligt att tänka (och skratta) tillsammans med andra.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kurser eller program inom humaniora?

– ”De, som ej vilja förstå det lilla i världen, förstå säkert ock ej mycket av det stora” (Almqvist)