"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-02

Vem använder och utformar IT? – Konferens om genus och informationsteknik

NYHET För sjätte gången ordnas en internationell konferens om genus och IT. En grundläggande idé bakom konferensen är att synliggöra forskning om IT-användning och IT-utveckling med utgångspunkt i genusorienterade perspektiv.

Umeå universitet är det europeiska lärosäte som fått äran att stå som arrangör denna gång.

– Det är en konferens som samlar människor från ett stort antal discipliner och ämnen. Datavetare, samhällsvetare, designforskare, spelkonstruktörer, kulturhistoriker och genusforskare är några av alla de som deltar, berättar Anna Croon Fors, ordförande för konferensen.

Årets konferens, som inleds på internationella kvinnodagen, fäster särskild uppmärksamhet vid den feministiska forskningens politiska och förändringsorienterade ambitioner.

– Idag genomsyras relationen mellan informationsteknik och genus allt från hur vi ska förstå och värdera umgängesformer, innovationer och interaktiva tjänster till vilka nya material och identiteter som skapas i dess kölvatten, konstaterar Anna Croon Fors.

Detta, samt frågan vilka det egentligen är som får vara med och producera innehåll och mening i den pågående digitala omvälvningen, står i fokus under konferensen.

– En annan viktig utgångspunkt är att utmana den rådande föreställningen att informationsteknik är något manligt .Trots att både män och kvinnor formar och formas av både tekniken och hur den används, tillskrivs fortfarande IT-användning och IT-utveckling ett manligt genus, säger Anna Croon Fors.

Bland de internationella gästerna finns Susan Hekman, Christina Mörtberg och Ina Wagner.

Professor Susan Hekman, University of Texas, Arlington, bedriver främst forskning inom samhällsvetenskaplig metod och feministisk teori. Christina Mörtbergs forskning fokuserar på relationen mellan materialitet och meningskapande i systemdesign och vad som frambringas i utformandet av informationsteknik. Hon är docent och verksam vid Linnéuniversitetet och Oslo universitet.
Ina Wagner är professor och ansvarig ledare för Institute for Technology Assessment and Design i Wien, Österrike. Hennes forskning kännetecknas genomgående av feministiska perspektiv på vetenskap och teknik, samt etiska och politiska aspekter av systemdesign.

I programmet ingår också bland andra Umeåforskaren Karin Danielsson Öberg, som talar om design av datorspel för pojkar och flickor samt Eva Svedmark Ikonomidis, doktorand vid genusforskarskolan och informatik som presenterar delar av sitt pågående avhandlingsarbete om nätets betydelse för unga i kris.

Konferensprogram

Konferensen äger rum i MIT-huset den 8 till 10 mars.

Kontaktperson:Anna Croon Fors, institutionen för informatik
E-post: acroon@informatik.umu.seTel: 090 - 786 61 35 eller 090-786 65 50
Mobil: 070 - 360 30 50

Redaktör: Carina Dahlberg