"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-29

Vems islam? Ny bok nyanserar ensidig bild av islam

NYHET I sin nya bok "Vems islam" visar idéhistoriker Mohammad Fazlhashemi hur olika islam har sett ut genom historien beroende på vem som tolkat den, och ger en mångfacetterad bild av religionen idag.

De senaste årens terrordåd i väst och det påföljande kriget mot terrorismen har gjort relationen mellan väst och den muslimska världen mer laddad än någonsin. Ett polariserat vi-och-dom-tänkande gör bilden av islam i väst ganska ensidig. De som oftast ges tolkningsföreträdet - antimuslimer eller muslimska fundamentalister - ger ingen rättvisande bild av vad islam innebär för de flesta av dess utövare.

Mohammad Fazlhashemi är docent i idéhistoria vid Umeå universitet och Sveriges främsta kännare av muslimsk idéhistoria. I boken "Vems islam" visar han hur olika islam sett ut genom historien, beroende på vem som tolkat den. Men framförallt ger han en mångfacetterad bild av religionen idag.

Han menar att det både i öst och väst finns ett utbrett stöd bland muslimer för ett modernare islam, där en traditionell och okritisk hållning får lämna plats för kritiskt tänkande, jämlikhet och demokrati "Vems islam" tecknar bilden av den mångfald av diskussioner som pågått bland muslimska tänkare allt sedan den islamiska teologins och filosofins utformande, samt av den debatt som pågår bland muslimska tänkare idag. I boken diskuteras olika tolkningar av islam, synen på väst, jämställdhet, demokrati, auktoritetstänkande och det muslimska arvet. Fazlhashemi skriver också om de islamistiska rörelser som har utvecklats sedan början av 1900-talet, hur dessa skiljer sig från varandra men också vad som förenar dem. Han tar också upp den del av islamism som studerats minst här i väst, nämligen politisk shi’a.

"Vems islam. De kontrastrika muslimerna" är utgiven på Norstedts förlag [www.norstedts.se]. Vänligen kontakta förlaget för recensionsexemplar.

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna Mohammad Fazlhashemi, institutionen för idé- och samhällsstudier, tel 090 - 786 96 89, 070-542 91 64 eller e-post mohammad.fazlhashemi@idehist.umu.se

Läs om hans forskning på adress: http://www.idesam.umu.se/om/personal/idehistoria/mohammad-fazlhashemi/

Högupplöst porträttbild finns att ladda ned på adress: http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressbilder/forskare/

Redaktör: Helena Vejbrink