"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-14

Venus – ”Att inte kunna förställa sig är att inte kunna leva”

NYHET Den 15 mars 2014 är det premiär för föreställningen Venus på Orionteatern i Stockholm, i regi av Lars Rudolfsson. Föreställningen bygger till stor del på en artikel av historieprofessorn Jonas Liliequist, Umeå universitet.

Regissören Lars Rudolfsson skriver i ett förord i programbladet till föreställningen:

"När jag för ett år sedan letade idéer till föreställningen Venus, googlade jag på olika laddade ord såsom flykt, förrymd, förföljd. En av träffarna var en artikel, författad av Jonas Liliequist, professor vid Umeå universitet.

Plötsligt befann jag mig i en märklig och fantasieggande berättelse om den tjugoåriga Anna Ekelöf som på 1700-talet gäckade de svenska myndigheterna med sin överdådiga förmåga att fabulera och spela olika roller.

Underrubriken till artikeln var ett känt citat som härstammar från Drottning Kristina: ”Att inte kunna förställa sig är att inte kunna leva”.

Så talar en skådespelare som tar sin konst på allvar."

Jonas Liliequist
Historien om Anna Ekelöfs vistelse vid norska gränsen bygger på ett omfattande rättsmaterial som har analyserats och återberättats av historikern Jonas Liliequist i artikeln "'Att inte kunna förställa sig är att inte kunna leva' – om personlighet, identitet och kön i 1600- och 1700-talens Sverige" i Tom Eriksson & Agneta, Guillemot (red) Individ och struktur i historisk belysning. Festskrift till Sune Åkerman (Umeå 1997).

Läs mer om föreställningen Venusorionteatern.se

Redaktör: Per Melander