"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-30

Verifiering för samverkan - en möjlighet att testa en idé för samarbete

NYHET Erika Lind, projektsamordnare för utvecklingsprojektet Verifiering för samverkan, VFS, som Innovationskontor Norr står bakom, vill inspirera fler att söka medel för att testa idéer.

Varför gör Umeå universitet den här satsningen?

Vi gör det här för att uppmuntra och göra det möjligt för forskare att initiera och testa samarbeten med aktörer utanför akademin. VFS stödjer idéer som är i ett för tidigt stadie för att komma på fråga för Verifiering för tillväxt eller idéer som kan skapa nytta i samhället men som inte är möjliga att kommersialisera. Det ömsesidiga utbytet är viktigt – vid bedömning lägger vi lika stor tonvikt vid projektets bidrag till att utveckla forskningen som att det bidrar till nyttiggörande.

Vad handlar ansökningarna som kommit in fram till nu?

De ansökningar och förfrågningar som jag hittills har tagit emot kommer från humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Ett exempel är ett samarbete mellan socialt arbete och ett litet, relativt nystartat företag som arbetar med öppna sociala insatser för barn och unga. Förutom metodutveckling inom ämnet socialt arbete och resultatspridning bidrar samarbetet också till att förstärka företagets kapacitet att ta emot och använda nya teorier och metoder.

Vad skulle du vilja skicka med till de som har idéer och tankar för samarbeten eller till och med kommersialisering? 

Ring oss, eller mejla. VFS utvecklas i takt med de förfrågningar vi får in och vi, bedömargruppen, tycker det är viktigt att höra vilka idéer som finns så att vi kan bidra till att utveckla dessa. Ibland är VFS rätt, ibland kan vi hänvisa till andra stödformer inom innovationsstödsystemet.

I bedömargruppen finns representanter från Innovationskontor Norr, från Uminova Holding, från Grants Office och från Externa relationer. Bedömningsarbetet handlar lika mycket om att få syn på potentiella samarbeten och kontakt med forskare som bär på en idé som att bedöma en specifik ansökan och möjligheten att få ge råd är lika viktig som att bedöma en specifik ansökan. Vi hjälper gärna till att hitta rätt vinkel och rätt ingång för att komma vidare med en idé.

Redaktör: Malin Vikström