"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-10

Verk av Anders Lind uruppförs i Riga

NYHET Anders Lind, konstnärlig lektor vid Institutionen för estetiska ämnen har komponerat ett verk för sinfonietta och mobiltelefonorkester, vilket uruppförs på fredag 11 januari i Riga. Verket betitlas Uphonia och framförs av Sinfonietta Riga i samspel med ett 30-tal skolungdomar i årskurs 9 som använder sina mobiltelefoner och en speciellt framtagen webbapplikation som musikinstrument.

Text: Per Melander

 

Webbapplikationen som används av skolungdomarna i mobiltelefonorkestern är under utveckling och ingår som en del av Anders Linds konstnärliga forskning vid institutionen för Estetiska ämnen. Forskningen syftar generellt till att undersöka mobiltelefonorkesterkonceptet som en ny framförande praxis av nutida konstmusik och vad detta kan tillföra från ett konstnärligt perspektiv.

– Mobiltelefonkonceptet jag arbetar med har stora potential, i synnerhet som ett nytt sätt att framföra flerstämmig elektronisk musik både för sig själv och i samklang med traditionella akustiska instrument. Lägger vi sedan till att människor med ringa musikaliska förkunskaper möjliggörs att medverka vid ett framförande, så vill jag påstå att konceptet redan nu är världsunikt i sitt slag, säger Anders Lind.

– Nyckeln är kombinationen av ett intuitivt musikinstrument utvecklat för mobiltelefonen som interface och animerad musiknotation som ger instruktioner till flera stämmor för vad som ska spelas och kan leda mobiltelefonorkestern likt en dirigent genom ett framförande.

Mobiltelefonorkester-konceptet och hans forskning kommer senare i vår presenteras vid Ircam institute i Paris. Webbapplikationen utvecklas av Anders Lind i samarbete med Björn Yttergren (programmerare) och Håkan Gustafsson/ Studio With (grafisk design).

Samarbete sker även med Malmö Live konserthus där en konsert med tre professionella solister i samspel med mobiltelefonorkester bestående av ungefär ett hundra skolungdomar kommer att uruppföras i slutet av april.

För medarbetare och studenter vid Umeå universitet finns även möjlighet att ta del av Anders Linds forskning kring mobiltelefonorkester-konceptet vid en workshop som kommer att hållas i Humlab X den 14 februari.

Samarbetet med Riga sinfonietta sker med hjälp av stöd från konstnärsnämnden.

Kontakt:

Anders Lind, anders.lind@umu.se, tel. 070-655 18 22

Se videoklipp från i våras med Riga Sinfonietta