"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-07

Verksamt medel mot svåra premenstruella humörförändringar identifierat

NYHET Låga doser av ämnet buserelin är en effektiv behandling av lättretlighet och depression i samband med menstruationen, men ger störningar i ägglossningen som gradvis ökar när klimakteriet närmar sig. Det visar Sigrid Nyberg i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 15 december.

Kvinnor med svåra premenstruella humörförändringar (Premenstrual dysphoric disorder, PMDD) uppvisar minskad känslighet för små koncentrationer alkohol, speciellt under perioden före menstruationen jämfört med efter mens. Det innebär att på receptornivå påverkas dessa kvinnor inte lika mycket av den låga alkoholdosen under dagarna innan menstruationen, vilket skulle kunna innebära att under denna period behövs en högre koncentration av alkohol för att uppnå samma dämpande effekt som under perioden direkt efter mens.

Skillnaden ses inte hos kvinnor utan PMDD. Samma mängd alkohol visar inte heller på någon könsskillnad när man jämför män med kvinnor utan PMDD. Alkohol i låg dos höjer inte nivåerna i blod av neurosteroiden allopregnanolon som man sett vid höga alkoholkoncentrationer.

Den vanligaste behandlingen idag av PMDD är så kallade SSRI-preparat, som tillhör gruppen antidepressiva läkemedel. Många kvinnor får bra effekt av behandlingen men känner ett motstånd mot att använda den typen av läkemedel.

Sigrid Nyberg visar i sitt avhandlingsarbete att behandling med låg dos (100 mikrogram/dygn) av en så kallad GnRH-agonist (buserelin) har bra effekt på humörsymtom som nedstämdhet och irritation, men resultaten visar också att trots den låga dosen får många kvinnor, främst de som är äldre, störningar av menstruationscykeln med utebliven ägglossning.

Metoden att förhindra ägglossning med GnRH-agonist har i tidigare studier visat på bra effekt men har biverkningar bl a i form av urkalkning av skelettet vid längre tids behandling. Behandlingen med en låg dos skulle kunna minska produktionen av östrogen och progesteron utan att påverka ägglossningen. Oberoende av om kvinnorna känner en förbättring i sina humörsymtom med placebo eller buserelin så verkar symtomförbättringen vara relaterad till minskade nivåer av neurosteroiden allopregnanolon i blodet.

Allopregnanolon är ett mellansteg som bildas vid kroppens egen syntes av progesteron. Allopregnanolon och alkohol binder till GABA A-receptorn i hjärnan och stimulerar GABA-systemets hämmande effekt. Mängden progesteron och allopregnanolon är normalt högre veckan före mens än övrig tid under menscykeln och sammanfaller med perioden när kvinnor med PMDD upplever sina humörförändringar.

Genom att mäta ögonrörelsehastigheten, s. k. saccadrörelser, har Sigrid Nyberg registrerat känsligheten för alkohol och andra droger som har sin effekt via GABA A-receptorn hos individer redan vid låga koncentrationer. Saccadrörelsen står utanför viljans kontroll och anses vara ett objektivt mått på GABA A-receptorfunktionen.

För mer information, kontakta Sigrid Nyberg på telefon 090-785 22 77, mobiltelefon 070-589 76 72 eller e-post Sigrid.Nyberg@vll.se.

Fredagen den 15 december försvarar Sigrid Nyberg, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik/gynekologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Premenstrual Dysphoric Disorder in relation to neuroactive steroids and alcohol. Svensk titel: Svåra premenstruella humörförändringar i relation till neuroaktiva steroider och alkohol.

Disputationen äger rum kl 09.00 i hörsal Betula, byggnad 6M bv, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Britth-Marie Landgren, Enheten för obstetrik/gynekologi, Karolinska institutet, Huddinge sjukhus.

Redaktör: Bertil Born