"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-01

Verkstad startskottet för samverkan inom Sharing City Umeå

NYHET Projektet Sharing City Umeå ska få fler umebor att känna tillit att dela, låna, hyra och gemensamt skapa mervärden för en hållbar utveckling. Den 30 oktober ordnade Umeå kommun en verkstad på Sliperiet för att starta samverkan och utveckla idéer för delningstjänster som kan genomföras under de närmaste tre åren. Sammanlagt deltog ett 40-tal personer från Umeå universitet, näringsliv och offentlig sektor i arrangemanget.

Fokus för verkstaden var att starta upp samverkan mellan olika aktörer i Umeå, generera nya idéer för delningstjänster och att kartlägga planerade satsningar som kan växlas upp genom Sharing Cities. Laura Vidje, Esam, koordinator för Sharing City Umeå sammanfattar verkstaden så här:

-  Vi har startat upp ett viktigt arbete för att skapa samverkan för delningstjänster, tjänster som till exempel ska underlätta Umeåbornas delning av produkter, verktyg och lokaler. Intresset är stort bland de deltagande organisationerna. Vi hoppas att dagen ska leda till nya organisationsmodeller där ideell, privat och offentlig sektor samskapar delningstjänster som tar hänsyn till Umeåbornas behov.

Sharing City Umeå ingår i ett nationellt program för delande städer, Sharing Cities, som ska pågå 2018-2020. Syftet är tvådelat. Dels att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städerna. Dels att utveckla världsledande innovationer för delningsekonomi i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

- Vi hoppas att programmet ska bidra till en hållbar utveckling i Umeå med fokus på minskad miljöpåverkan, ökad tillit människor emellan och ökad jämställdhet. Detta genom att fler Umebor delar, hyr och lånar av varandra. I förlängningen vill vi skapa ett aktivt erfarenhetsutbyte med fler städer nationellt och internationellt, säger Laura Vidje.

En viktig del av projektet är att utvärdera de nya delningstjänsterna. I det arbetet kommer, enligt Laura Vidje, Umeå universitet ha en aktiv roll.

För mer information kontakta gärna:

Johan Sandström, kontaktperson för Sharing City Umeå
johan.sandstrom@umea.se

Laura Vidje, Esam, koordinator för Sharing City Umeå
Laura.vidje@esam.se

Vill du veta mer?

Besök Sharing Cities Swedens hemsida för information om det nationella programmet. 

"The currency of the new economy is trust", ett TED Talk som förklarar sambandet mellan tillit mellan människor och delningsekonomi

Redaktör: Eva J:son Lönn