"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-23

Verktyg för att stödja samhällen under naturkatastrofer - Made in Sliperiet

NYHET Interaktionsdesigner Ambra Trotto från Arkitekthögskolan leder ett nytt projekt – Community SOS - som startar upp i Sliperiet. Projektet handlar om att skapa en integrerad plattform där volontärer och hjälpbehövande kan nå varandra vid en miljökatastrofsituation. Den 23 mars startar projektgruppen en crowdfunding-kampanj för att finansiera projektet och bygga nätverk.

Mellan åren 1998 och 2009 var det 213 stora översvämningar i Europa. Klimatförändringar och miljöförstöring gör att vårt samhälle kan stå inför en upptrappning av naturkatastrofer.

När naturkatastrofer inträffar kan volontärer erbjuda en betydande hjälp i att återställa normala livsvillkor i ett samhälle. Volontärernas insatser skapar en stark känsla av tillhörighet till samhället och ökar dess motståndskraft. Detta är precis vad initiativtagarna till projektet vill uppnå i en vidare mening.

Kärnan i Community SOS-projektet är att skapa en webbaserad integrerad plattform, vilken matchar människor i nöd med dem som erbjuder sig att hjälpa till.

Idén kommer från personliga erfarenheter av en av initiativtagarna, antropologen Jacopo Mutti (tv). Han organiserade volontärinsatser vid översvämningssituationer i Senigallia, Italien, under förra året. De andra initiativtagarna är interaktionsdesigner Ambra Trotto (th) och statsvetare och student Lema Poya (mitten).

För att samla in pengar till projektet startar man upp en crowd funding-kampanj. Ett av målen med kampanjen är att kunna finansiera framtagandet av en demo av Community SOS-plattformen så att den kan utvärderas och utgöra ett konkret verktyg att diskutera kring i möten med potentiella institutionella partners.

– Men minst lika viktigt är att vi skapar ett nätverk av intressenter. De som väljer att bidra med kapital tror på idén och vill stötta oss, säger Ambra Trotto, universitetslektor vid Arkitekthögskolan och föreståndare vid Interactive Institute Swedish ICT i Umeå.

Att det skapas ett nätverk av kunniga och engagerade intressenter är verkligen av avgörande betydelse, menar hon.

– Eftersom Community SOS via mobil, dator och surfplatta är ett nytt sätt att tänka kring hjälpinsatser, kan aktörerna i nätverket delta och ge synpunkter medan designprocessen av verktyget pågår. Med kampanjen kan vi också nå ut globalt.

Projektet utförs inom Forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT, med sin Umeåbaserade studio i Sliperiet i Umeå. Tillsammans med sju andra studios runt om i Sverige, fokuserar Interactive Institute på användarupplevelser och erbjuder expertis inom interaktionsdesign, visualisering, användarbeteende, ljuddesign, spel och underhållning.

Sliperiet är en öppen miljö och en av Umeå Universitets satsningar på samverkan och innovation. Sliperiet erbjuder nya former för att mötas, studios och verkstäder för forskning, undervisning och samverkan.

Kort video om kampanjen

Webbplatsen för projektet Community SOS

För mer information, kontakta gärna:

Ambra Trotto, ArkitekthögskolanTelefon: +46-072 527 90 91
E-post: ambra.trotto@umu.se

Pressbild för nedladdning. Community SOS system. Källa: Sojafilm

Redaktör: Andrea Gillgren